ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-imperfectly-

IH2 M P ER1 F IH0 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: imperfectly, *imperfectly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperfectly(adv) อย่างไม่สมบูรณ์, See also: อย่างบกพร่อง, Syn. incompletely, Ant. completely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperfectlyI'd rather not have those written by people who only know their work imperfectly.
imperfectlyOne may as well not know a thing at all, as know it but imperfectly.
imperfectlyThough imperfectly, he finished writing his manuscript.
imperfectlyYou may as well not do it at all than do it imperfectly.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPERFECTLY IH2 M P ER1 F IH0 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperfectly (a) ˈɪmpˈɜːʳfɪktliː (i1 m p @@1 f i k t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperfectly
   adv 1: in an imperfect or faulty way; "The lobe was imperfectly
       developed"; "Miss Bennet would not play at all amiss if
       she practiced more"- Jane Austen [syn: {imperfectly},
       {amiss}] [ant: {perfectly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top