ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fervidly-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fervidly, *fervidly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fervidly (a) fˈɜːʳvɪdliː (f @@1 v i d l ii)
fervid (j) fˈɜːʳvɪd (f @@1 v i d)
perfervid (j) pˈɜːʳfˈɜːʳvɪd (p @@1 f @@1 v i d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fervid(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า, Syn. ardent, fervent, Ant. apathetic
perfervid(adj) ที่รู้สึกรุนแรง, Syn. eager, ardent

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกล้า(adj) strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
กระเหี้ยนกระหือรือ(v) be obsessed with ambition, See also: be zealous, be fervid, be wild with ambition, be overweeningly ambitious, Example: เขากระเหี้ยนกระหือรืออยากจะเป็นผู้แทนมาก, Thai Definition: แสดงอาการฮึดฮัดอย่างจะเอาจริงเอาจัง
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FERVID F ER1 V AH0 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leidenschaft { f } | Leidenschaften { pl }ferventness | fervidness [Add to Longdo]
feurig { adv }fervidly [Add to Longdo]
glühendfervid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fervid \Fer"vid\, a. [L. fervidus, fr. fervere. See {Fervent}.]
   1. Very hot; burning; boiling.
    [1913 Webster]
 
       The mounted sun
       Shot down direct his fervid rays.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Ardent; vehement; zealous.
    [1913 Webster]
 
       The fervid wishes, holy fires.    --Parnell.
    -- {Fer"vid*ly}, adv. -- {Fer"vid*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fervidly
   adv 1: with passionate fervor; "both those for and against are
       fervently convinced they speak for the great majority of
       the people"; "a fierily opinionated book" [syn:
       {fierily}, {fervently}, {fervidly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top