ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-design for-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: design for, *design for*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design for(phrv) จัดทำเพื่อ, See also: ตั้งใจทำเพื่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a little unusual design for a contemporary piece, but...มันดูออกแบบมาไม่ปกติ จากที่ทำกันโดยทั่วไป The Woodsman (2004)
I was quite in raptures at her beautiful design for a table.ฉันทึ่งในฝีมือ การออกแบบผ้าปูโต๊ะที่สวยงามของเธอมาก Pride & Prejudice (2005)
A new design for the Maity Team T-shirt.ดีไซน์ใหม่สำหรับเสื้อทีมไมตี้ Lovely Complex (2007)
It's a design for an AIมันออกแบบมาเพื่อสมองกล Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
- design for the big day. - aw. sure.-ออกแบบให้กับงานสำคัญนี้ -อ่าว จ้ะ The Grandfather (2009)
- Yep, even had my own people mock up a design for a new product line.จำลองดีไซน์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Advanced Gay (2011)
NASA picked my team's design for the deep field space telescope that's going on the International Space Station this spring.ว่านาซาเลือกการออกแบบของทีมชั้น สำหรับกล้องโทรทรรศน์ อวกาศเชิงลึก The Russian Rocket Reaction (2011)
My daddy had some grand design for the church, but I've never had the time to get it going.พ่อของพ่อมีแผนมากมาย ที่จะออกแบบโบสถ์ แต่พ่อไม่มีเวลาที่จะทำมันต่อ Kite Strings (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
design forThe management tended to be too concerned about short-term improvement of the bottom line to have any long-term design for the future.

Japanese-English: EDICT Dictionary
絵コンテ;画コンテ[えコンテ, e konte] (n) (abbr) (See コンティニュイティ) storyboard (film, television); design for a series of movie scenes [Add to Longdo]
実用新案[じつようしんあん, jitsuyoushin'an] (n) practical model; utility model; new design for practical use [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Design \De*sign"\, v. i.
   To form a design or designs; to plan.
   [1913 Webster]
 
   {Design for}, to intend to go to. [Obs.] "From this city she
    designed for Collin [Cologne]." --Evelyn.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top