ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dalmatian-

D AE0 L M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dalmatian, *dalmatian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Dalmatian(n) สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MADE OUT OF DALMATIAN PUPPIES.ที่ทำจากขนลูกหมาดัมเมเชี่ยนแน่ๆ Family/Affair (2007)
Who is it here who has a dalmatian fetish? - Oh, OK--okay. Well, that is a oversimplification,ใครกันแน่ที่เป็นคนพาคู่เกย์ในชุดดัลเมเชี่ยนมางาน? นั่นมันชักจะมากเกินไปแล้ว Pascal's Triangle Revisited (2010)
It's just, four people and a dalmatian in this loft... things might get a little... cramped.มันแค่4คนกับดัลเมเชี่ยนในห้อง -มันค่อนข้าง -อึดอัด The Outsider (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DALMATIAN D AE0 L M EY1 SH AH0 N
DALMATIANS D AE0 L M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dalmatian (n) dˌælmˈɛɪʃən (d a2 l m ei1 sh @ n)
dalmatians (n) dˌælmˈɛɪʃənz (d a2 l m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krauskopfpelikan {m} [ornith.]Dalmatian Pelican [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダルメシアン[darumeshian] (n) Dalmatian (dog breed) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dalmatian \Dal*ma"tian\, a.
   Of or pertaining to Dalmatia.
   [1913 Webster]
 
   {Dalmatian dog} (Zool.), a carriage dog, shaped like a
    pointer, and having black or bluish spots on a white
    ground; the coach dog. Dalmatica

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dalmatian
   adj 1: of or relating to Dalmatia or its inhabitants
   n 1: a native or inhabitant of Dalmatia
   2: a large breed having a smooth white coat with black or brown
     spots; originated in Dalmatia [syn: {dalmatian}, {coach dog},
     {carriage dog}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top