ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bailor-

B EY1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bailor, *bailor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailor(n) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailorผู้ฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailor๑. ผู้มอบการครอบครองทรัพย์๒. ผู้ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bailor hasn't gotten back to me yet about your appeal.คนที่ฉันส่งไปประกันตัวยังไม่ติดต่อกลับมาเลย เกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์ Clawback (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฝากทรัพย์[phūfāk sap] (n, exp) EN: bailor

CMU English Pronouncing Dictionary
BAILOR B EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bailor (n) bˈɛɪlɔːr (b ei1 l oo r)
bailors (n) bˈɛɪlɔːz (b ei1 l oo z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bailor \Bail`or"\, n. (Law)
   One who delivers goods or money to another in trust.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bailor
   n 1: the person who delivers personal property (goods or money)
      in trust to the bailee in a bailment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top