ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-appositely-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appositely, *appositely*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appositely (a) ˈæpəzɪtliː (a1 p @ z i t l ii)
apposite (j) ˈæpəzɪt (a1 p @ z i t)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apposite(adj) เหมาะ, Syn. relevant, appropriate
inapposite(adj) ซึ่งอยู่นอกประเด็น (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง, ซึ่งไม่เหมาะสม, Syn. irrelevant, unsuitable, Ant. apposite, relevant, suitable

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็ง(adv) perfectly, See also: exactly, precisely, appositely, Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกน้าชาติได้อย่างเหมาะเหม็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passend { adv }appositely [Add to Longdo]
treffend; angebracht; passendapposite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apposite \Ap"po*site\, a. [L. appositus, p. p. of apponere to
   set or put to; ad + ponere to put, place.]
   Very applicable; well adapted; suitable or fit; relevant;
   pat; -- followed by to; as, this argument is very apposite to
   the case. -- {Ap"po*site*ly}, adv. -- {Ap"po*site*ness}, n.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top