ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-anterior-

AE0 N T IH1 R IY0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anterior, *anterior*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anterior(adj) ก่อน, See also: เกิดขึ้นก่อน, Syn. previous, earlier
anterior(adj) ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. forward, fore, front, Ant. backward

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anterior-หน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior-หน้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anterior borderขอบด้านหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior brachial regionบริเวณต้นแขนด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior chamberห้องหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior cubital regionบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior embryotoxon; arcus juvenilisเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior fontanel; fontanelle, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior fontanelle; fontanel, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior guidance; anterior guide; incisal guid ance; incisal guidance; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]
Anterior Chamberห้องหน้าลูกตา; ช่องหน้าลูกตา; ตา, ห้องด้านหน้า; ช่องหน้าของตา; ช่องหน้าม่านตา [การแพทย์]
Anterior Chamber Angleมุมช่องหน้าของตา, มุมของช่องหน้าม่านตา [การแพทย์]
Anterior Chamber, Shallowช่องหน้าม่านตาตื้น [การแพทย์]
Anterior Compartment Syndromeกลุ่มอาการแอนทีเรีย คอมพาตเมนต์, กลุ่มอาการแอนทีเรีย คอมพาร์ตเมนท์ [การแพทย์]
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
Anterior Drawer Signการตรวจพบโดยการดึงขาใต้เข่ามาข้างหน้า [การแพทย์]
Anterior Hornเซลล์ส่งความรู้สึกทางด้านหน้า [การแพทย์]
Anterior Horn Cellsแอนทีเรียร์ฮอร์นเซลล์, เซลล์ในแอนทีเรียฮอน, แอนทีเรียฮอร์นเซลล์ [การแพทย์]
Anterior Layerแผ่นหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do we got? 50-year-old had a huge anterior wall MI this morning.คนอายุ 50 ปีมีเอ็มไอ ที่ผนังภายในเมื่อเช้านี้ ล้มลงขณะวิ่งจ๊อกกิ้ง City of Angels (1998)
Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.น้ำมันดีเซล. -ตัวเร่ง, อาจจะ? -ผมก็ไม่รู้. Deja Vu (2006)
Brought on by anterior myocardial infarction.ที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด Chapter Eight 'Villains' (2008)
Anterior ethmoid neurovascular complex.Anterior ethmoid neurovascular complex Here Comes the Flood (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
I see contractions in the anterior tibialus.โอเค นั่นรากประสาท ไม่ใช่ใยประสาท Good Mourning (2009)
They involve the anterior surface of the right wrist, which measures 0. 8 inches.They involve the anterior surface of the right wrist, which measures 0. 8 inches. The Scarlet Letter (2009)
With strut graft and anterior instrumentation.ด้วย strut graft และ anterior instrumentation Invasion (2009)
- Anterior heart attack.Anterior heart attack New History (2009)
His injuries were more presented in the anterior and weren't as severe.อาการบาดเจ็บของเขา ปรากฎมากตรงบริเวณ ส่วนหน้าของร่างกาย และไม่ค่อยดูรุนแรงหนักมาก The Couple in the Cave (2010)
In the left anterior thoracic region is a 10-centimeter wound with jagged edges containing attached cyanotic-colored coagulum.ช่วงอกด้านซ้าย มีบาดแผลกว้าง 10 เซนติเมตร ที่ขอบบาดแผลแห้งกรัง มีสีเขียวคล้ำ Green Lantern (2011)
Non-rhythmic, anterior only, stable frequency... ay!บีบไม่เป็นจังหวะ เจ็บท้อง ความถี่คงที่ และ โอ๊ย! Traffic (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTERIOR AE0 N T IH1 R IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anterior (j) ˈæntˈɪəʳrɪəʳr (a1 n t i@1 r i@ r)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anterior \An*te"ri*or\, a. [L. anterior, comp. of ante before.]
   1. Before in time; antecedent.
    [1913 Webster]
 
       Antigonus, who was anterior to Polybius. --Sir G. C.
                          Lewis.
    [1913 Webster]
 
   2. Before, or toward the front, in place; as, the anterior
    part of the mouth; -- opposed to posterior.
    [1913 Webster]
 
   Note: In comparative anatomy, anterior often signifies at or
      toward the head, cephalic; and in human anatomy it is
      often used for ventral.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Antecedent; previous; precedent; preceding; former;
     foregoing.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anterior
   adj 1: of or near the head end or toward the front plane of a
       body [ant: {posterior}]
   2: earlier in time [syn: {anterior}, {prior(a)}]
   n 1: a tooth situated at the front of the mouth; "his
      malocclusion was caused by malposed anteriors" [syn: {front
      tooth}, {anterior}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 anterior
  former; last; previous; prior

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top