ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-尼姑-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 尼姑, *尼姑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼姑[ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ, ] Buddhist nun, #27,351 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To a nunnery. Go.[CN] 进尼姑庵去吧 去吧 Hamlet (1948)
So did I. I was taught by nuns.[CN] 我也是 我是被尼姑教出来的 Four Times that Night (1971)
- A nun![CN] - 一个尼姑 40 Carats (1973)
The nuns aren't what they used to be.[CN] 现在尼姑也今非昔比了 Four Times that Night (1971)
Go thy ways to a nunnery.[CN] 到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)
-A sage decision by becoming a nun, I save on the dowry and she gets to find heaven.[CN] -明智的决定... 当尼姑好 我省下嫁妆 她会进天堂 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Get thee to a nunnery! Farewell![CN] 你快点进尼姑庵去吧 快点去吧 再见 Hamlet (1948)
- You were a nun![CN] - 你是尼姑 The Girl with a Pistol (1968)
If not, what would you do among those nuns?[CN] 不安慰的话 你在尼姑群中会干出什么? Scent of a Woman (1974)
She told her parents she wanted to be a nun.[CN] 她跟她父母说她想当尼姑 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
A nun.[CN] 尼姑 Sex and the Single Girl (1964)
Get thee to a nunnery.[CN] 你到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top