ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-一时-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一时, *一时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time, #3,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time has come when you must tell me that you have a wife and two adorable children, and this madness between us can't go on any longer.[CN] 是不是到了你该告诉我 你家里有老婆孩子的时候了 我们只不过是一时冲动 瞎胡闹 Notorious (1946)
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在各位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演员 Episode #1.2 (2004)
She had quite a following.[CN] 一时间甚是风靡 Taki no shiraito (1933)
It used to be very popular.[CN] 曾经风糜一时 The Lady Vanishes (1938)
I came to tell you as quick as I could. A cop asked me if you were here.[CN] 我第一时间赶上来告诉你们 一个条子刚才问我你们在不在这里 T-Men (1947)
- I had a moment of weakness.[CN] - 我一时糊涂 For Whom the Bell Tolls (1943)
I was the victim of an aberration.[CN] 我只是一时失常 Blithe Spirit (1945)
Monday, same time.[CN] 星期一 同一时 Dédée d'Anvers (1948)
latitude 45... and have been hanging on to a half-submerged wing for hours... waiting to drown with half a dozen other stricken human beings... you're liable to forget you're a newspaperman for a moment.[CN] 在快沉的机翼上等候救援数小时 一心以为将葬身海底 一时忘了自己是记者 Foreign Correspondent (1940)
Crazy. You get all kinds of crazy ideas.[CN] 有时我就是会一时被冲昏头 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But she dreamt only of escaping for a short time.[CN] 但只想能够侥幸一时 Taki no shiraito (1933)
Dreamed of this moment for days, now it's all come true.[CN] 我做梦都想到这一时刻 现在全都实现了 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top