ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*snow-white*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: snow-white, -snow-white-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snow-white(adj) ขาวราวหิมะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาวจั๊วะ(adj) snow-white, See also: chalky white, snowy white, dazzling white, real white, Syn. ขาวสนิท, Ant. ดำมืด, Example: ขนสีขาวจั๊วะบริสุทธิ์สวยงามของกระต่าย แปดเปื้อนความทารุณจนน่าสังเวช
โพลน(adj) clearly white, See also: snowy white, dazzling white, snow-white, Syn. ผ่อง, Example: ดอกไม้ทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน
ขาวโพลน(v) be white, See also: be snow-white, be all white, Syn. ขาวบริสุทธิ์, Example: ฟ้าทั้งฟ้าขาวโพลนเหมือนมีหมอกควันมาปกคลุม, Thai Definition: ขาวไปทั่ว ไม่มีสีอื่นปน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snow-white (j) snˈou-waɪt (s n ou1 - w ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皓白[hào bái, ㄏㄠˋ ㄅㄞˊ, ] snow-white; spotless, #174,603 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪白[ゆきじろ, yukijiro] (adj-na, n, adj-no) snow-white; pure; immaculate [Add to Longdo]
眉雪[びせつ, bisetsu] (n) snow-white eyebrows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snow-white \Snow"-white`\, a.
   White as snow; very white. "Snow-white and rose-red"
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snow-white
   adj 1: of the white color of snow [syn: {snow-white}, {snowy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top