ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*eugenie*

Y UW2 JH IY1 N IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eugenie, -eugenie-
Possible hiragana form: *えうげにえ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait -- Eugenie's in Ojai makes the greatest caramel apple crepes.เดี๋ยวก่อนน่ะ ยูจีนี่ในโอเจย์ เขาทำเครปเเอ๊ปเปิ้ลคาราเมลได้อร่อยที่สุดเลย Clip Show (2013)
-Princess Eugenie.- Prinzessin EugenieA Breath of Scandal (1960)
Princess Eugenie.Prinzessin EugenieA Breath of Scandal (1960)
Unfortunately, it is not over yet, Princess Eugenie.Leider ist es noch nicht vorbei, Prinzessin EugenieA Breath of Scandal (1960)
Eugenie, I came as soon as I heard the dear child was ill.Eugenie, ich kam sofort, als ich hörte, das liebe Kind sei krank. A Breath of Scandal (1960)
-Princess Eugenie.- Prinzessin EugenieA Breath of Scandal (1960)
Still, when I asked you what your name was, you said it was Eugenie.Als ich Sie vorhin nach Ihrem Namen fragte, sagten Sie EugenieThe Manchurian Candidate (1962)
- Eugenie.EugenieThe Manchurian Candidate (1962)
My full name is Eugenie Rose.Ich habe ZWEI Vornamen, Eugenie und Rosie. The Manchurian Candidate (1962)
Eugenie is somehow more fragile.Eugenie klingt mir zu zerbrechlich, wie Glas. The Manchurian Candidate (1962)
"Mrs. Eugène Barnier..." - That's my mother!Madame Eugenie Barnier..." Das ist die Unterschrift meiner Mutter! Oscar (1967)
Eugenie!EugenieEugenie (1970)
Eugenie!EugenieEugenie (1970)
What do you want with her?Was wollen Sie von EugenieEugenie (1970)
Eugenie, come back!Eugenie, komm zurück! Eugenie (1970)
It's Eugenie!EugenieEugenie (1970)
Eugenie.EugenieEugenie (1970)
He's bringing Eugenie back with him.Dafür bringt er Eugenie mit. Eugenie (1970)
Eugenie, wonderful.Eugenie, einfach bezaubernd. Eugenie (1970)
Eugenie!EugenieEugenie (1970)
Eugenie, how nice it is to see you!Eugenie, wie schön, dich zu sehen. Eugenie (1970)
If Eugenie hasn't met me, I can at least claim to have met her...Wenn Eugenie mich auch nicht kennt, so bin ich ihr doch schon begegnet. Eugenie (1970)
Oh, but Eugenie, what are you doing reading a book?Oh, Eugenie, warum liest du jetzt in alten Büchern? Eugenie (1970)
To Eugenie, the most adorable of all nature's adorable creatures.Auf Eugenie, das bewundernswerteste Geschöpf der Erde. Eugenie (1970)
Eugenie, you're not drinking!Eugenie, Sie trinken ja gar nicht. Eugenie (1970)
Eugenie!EugenieEugenie (1970)
Remember Eugenie, you have nothing to fear.Und vergiss nicht, Eugenie, du brauchst vor nichts Angst zu haben. Eugenie (1970)
We are your friends, Eugenie.Wir sind deine Freunde, EugenieEugenie (1970)
We are coming to celebrate your initiation, Eugenie, into the practises to which the Marquise gave his name.Wir sind gekommen, um deinen Eintritt in unseren Kreis zu feiern, Eugenie, in die Praktiken, die der Marquis benannt hat. Eugenie (1970)
We shall be watching you, Eugenie. Observing, and admiring your aptitude to learn.Wir werden dich beobachten, Eugenie, beobachten und bewundern für dein Talent zu lernen. Eugenie (1970)
They contain themselves and they suffer, as you Eugenie, must suffer, too.Und so ist es gut, wenn eine Frau leiden muss, so wie du jetzt, EugenieEugenie (1970)
Good morning, Eugenie.Guten Morgen, EugenieEugenie (1970)
What's the matter Eugenie?Was ist denn mit dir, EugenieEugenie (1970)
Eugenie, I think you must have had another dream.Eugenie, ich denke, du hast wieder schlecht geträumt. Eugenie (1970)
Dream on, Eugenie.Träum weiter, EugenieEugenie (1970)
- Eugenie!- EugenieEugenie (1970)
Poor Eugenie.Arme EugenieEugenie (1970)
Relax Eugenie.Entspanne dich, EugenieEugenie (1970)
Poor Eugenie.Arme EugenieEugenie (1970)
Especially for you.Insbesondere für dich, EugenieEugenie (1970)
Eugenie!EugenieEugenie (1970)
All this, which you so carefully prepared for her, is waiting now for you.All das, was du der kleinen Eugenie so liebevoll zugedacht hast, wirst du jetzt erleiden. Eugenie (1970)
She planned all this for you, Eugenie.Sie wollte, dass dir das alles widerfährt, EugenieEugenie (1970)
Eugenie!EugenieEugenie (1970)
Do you, Justin, take Madeline for your lawful wedded wife... promising to love, honor, and cherish her... forsaking all others as long as you both shall live? I do.Willst du, Justin, Madeline Eugenie zu deiner rechtmäßigen Ehefrau nehmen, versprichst du, sie zu lieben, zu ehren und für sie zu sorgen, und allen anderen zu entsagen, solange ihr beide lebt? Episode #1.1 (1985)
And do you, Madeline, take Justin for your lawful wedded husband... promising to love, honor, and obey him... forsaking all others as long as you both shall live?Ich will. Nimmst du, Madeline Eugenie, Justin zu deinem rechtmäßigen Ehemann, versprichst du, ihn zu lieben und zu ehren, ihm zu gehorchen, und allen anderen zu entsagen, solange ihr beide lebt? Episode #1.1 (1985)
I'd love to be. Come on, little sister. Let's get you in the house.(Pastor) Willst du Madeline Eugenie zu deiner dir angetrauten Frau nehmen, in guten wie in schlechten Zeiten, in Reichtum und Armut, sie schützen und bewahren, von diesem Tage an? July 1861 - Summer 1862 (1986)
- I do. - Do you promise to love honor and keep her, forsaking all others as long as you both shall live?- Und du, Madeline Eugenie, willst du Orry Main zu deinem dir angetrauten Mann nehmen, in guten wie in schlechten Zeiten, in Reichtum und Armut, ihn beschützen und bewahren, von diesem Tage an? July 1861 - Summer 1862 (1986)
Eugénie, please... if you're bored, find an intelligent occupation.- Bitte, Eugenie! Sucht Euch Beschäftigung. The Widow of Saint-Pierre (2000)
Who's Eugenie Grandet?Max 'Stämme Wer ist Eugenie Grandet? l? Man on the Train (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUGENIE    Y UW2 JH IY1 N IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top