ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*espalier*

EH0 S P AE1 L Y ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: espalier, -espalier-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espalier[N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grapevine drainage pattern; espalier drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trellis drainage pattern; espalier drainage pattern; grapevine drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Espaliersไม้ดัด [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPALIER    EH0 S P AE1 L Y ER0
L'ESPALIER    L EH0 S P AE2 L IY0 EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espalier    (n) ˈɪspˈælɪɛɪ (i1 s p a1 l i ei)
espaliers    (n) ˈɪspˈælɪɛɪz (i1 s p a1 l i ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spalier {n} | Spaliere {pl} | Spalier bildenespalier | espaliers | to line [Add to Longdo]
Spalierbaum {m} | Spalierbäume {pl}espalier tree; cordon | espalier trees [Add to Longdo]
Spalierobst {n}espalier fruit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Espalier \Es*pal"ier\, v. t. [imp. & p. p. {Espaliered}; p. pr.
   & vb. n. {Espaliering}.]
   To form an espalier of, or to protect by an espalier.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Espalier \Es*pal"ier\, n. [F. espalier, fr. It. spalliera, fr.
   spalla shoulder, the same word as F. ['e]paule. See
   {Epaulet}.] (Hort.)
   A railing or trellis upon which fruit trees or shrubs are
   trained, as upon a wall; a tree or row of trees so trained.
   [1913 Webster]
 
      And figs from standard and espalier join. --Pope.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 espalier /ɛspalje/ 
  trellis

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top