ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*draining*

D R EY1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: draining, -draining-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Draining Methodดูดเก็บไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His brain's draining.คุณต้องซ่อนความรักของคุณออกไป Help! (1965)
I could actually feel it draining away.ฉันรู้สึกราวกับว่ามันถูกดูดออกไปจนหมด The Joy Luck Club (1993)
Captain Miller, the bio-scan just went off the scale. It looks like the core is draining power from the rest of the ship.กัปตัน เครื่องไบโอสแกนเจอคลื่นล้นหน้าปัด แล้วเหมือนกับว่าแกนปั่นดูดไฟไปหมด Event Horizon (1997)
But when he got to you he just couldn't bear the thought of draining you dry.แต่พอเขาเจอเธอ เขาทนไม่ได้ที่จะดูดเลือดเธอจนแห้ง Underworld (2003)
The lake is draining. It'll be dry in a few months.อีกไม่กี่เดือนทะเลสาปจะแห้ง Dead in the Water (2005)
Begging us to break freeof our prisons while stuffing his face with free foodand draining our booze.Begging us to break freeof our prisons while stuffing his face with free foodand draining our booze. Bad News Blair (2007)
- Draining?- น่าเบื่อ High School Musical 2 (2007)
One of my customers last night was a vampire, and they were draining him out in the parking lot.แล้วมีลูกค้าแวมไพร์มาที่บาร์เมื่อคืน พวกนั้นจับเขาไปเจาะเลือดที่ลานจอดรถ Strange Love (2008)
The Rattrays were draining him.สองคนนั้นเจาะเลือดเขาไปขาย The First Taste (2008)
Draining vampires is against the law, isn't it?เจาะเลือดแวมไพร์ผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอคะ The First Taste (2008)
This job is mentally draining.งานนี้เป็นงานที่ดูดพลังนะ Departures (2008)
Or next time it won't be your piece of shit car I'm draining fluid from.หรือครั้งต่อไปที่ฉันแทง มันจะไม่ใช่หม้อน้ำรถ Old Bones (2008)
It's completely draining, มันจะเสร็จสิ้นตอนที่เหยื่อสูญเสียน้ำจนเพลีย Demonology (2009)
Because we were draining power?เป็นเพราะว่า เรา สูญเสียพลังงานเหรอ? Air: Part 1 (2009)
I thought you might want to know we've come up with a way of draining the power.ฉันเชื่อว่าคุณน่าจะต้องการที่จะรู้ เรามีวิธีที่จะถ่ายเทพลังงาน Earth (2009)
There's still too much blood draining from her head.ยังมีเลือดออกจากหัวเธอมากไป Invest in Love (2009)
This power, it keeps draining out of me, พลังนี้. , มันหมดไปจากตัวฉันแล้ว Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
The life draining from his veins.เลือดไหลออกมาจากตัวเค้า The Red Serpent (2010)
At the rate that you're draining me, ขืนพวกแกยังสูบเลือดผมขนาดนี้ Bad Blood (2010)
We just got word that Jimmy O is draining his shadow accounts out here.พวกเราเพิ่งได้รับข้อมูลมาว่าจิมมี่ ได้ถอนเงินออกจากบัญชีผู้ถือเงินแทนที่นี่ June Wedding (2010)
Draining the life out of her.สูบชีวิต/Nของเธอไป Children of the Damned (2010)
I've been draining power from the shields, and I will continue to do so until your men lay down their weapons.ฉันทำให้พลังงานจากเกราะป้องกันหมดไป และฉันจะทำมันต่อ จนกระทั้งพวกนายทิ้งอาวุธลง Intervention (2010)
Which department handles life-draining women?แล้วแผนกไหนล่ะ ที่จะรับรักษาเรื่องดูดอายุ Ball and Chain (2010)
The tub's not draining.อ่างอาบน้ำ น้ำไม่ระบายออก Everything Is Illumenated (2010)
- Hopman bar, where it's draining to?บาร์ฮอปแมน มันไหลไปที่ไหนล่ะ The Crazies (2010)
I could feel it draining me. I need practice.ฉันรู้สึกได้ว่ามันดูดพลังฉัน ฉันจำเป็นต้องฝึกฝน The Dinner Party (2011)
Caught our friend here draining the red vein, captain.จับเพื่อนของเรารีดเลือด หัวหน้า Pilot (2011)
The long answer is that when the job gets tough and draining, sometimes the best solution is to throw oneself back into the job.บางครั้งทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือ ทุ่มสุดตัวไปกับงาน แล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า World Leader Pretend (2011)
No, that--that girl's probably got a dozen Ivy League jerks draining their trust funds trying to impress her.ไม่ นั่นมัน ผู้หญิงคนนั้น อาจจะเคยได้จากพวกเด็กงีเง่าจากมหาลัยดังๆ ที่ใช้เงินกองทุนของพวกเขาจนหมด เพื่อจะทำให้เธอประทับใจ Intrigue (2011)
Kronos is draining Zeus' power.โครโนสกำลังดูดพลังของซุสเกือบหมดแล้ว Wrath of the Titans (2012)
Draining you of all your blood.ถ่ายเลือดของเธอให้หมดยังไงล่ะ Before Sunset (2012)
- They've been draining you.พวกมันคอยสูบเลือดคุณ Adventures in Babysitting (2012)
Yeah, a really hard, emotionally draining day that started with a wake because the witch hunters are already here and killing the people we love.ใช่ วันที่เครียดและอารมณ์อ่อนไหว ที่ตื่นมา เพราะนักล่าแม่มดอยู่ที่นี่ Traitor (2012)
If you two are done draining each other emotionally, ถ้าสองคนนี้เลิกรันทดกันแล้ว Kalele (2012)
Right, but with two draining veins in the way, it might be safer to see how she responds...ใช่ แต่มีเส้นเลือดดำ สองเส้นขวางทางอยู่ มันอาจจะปลอดภัยกว่าที่จะดูว่า เธอจะตอบสนองยังไง.. Remember the Time (2012)
You need to dissect the two draining veins clear and approach it from this direction.คุณจำเป็นต้องเจาะเส้นเลือดดำสองเส้นให้เคลียร์ และเข้าถึงมันทางด้านนี้ Remember the Time (2012)
Yeah. She just freed the first draining vein.ใช่ครับ เธอกำลังปล่อย เส้นเลือดดำแรก Remember the Time (2012)
If Benny's in Louisiana draining folks...ถ้าเบนนี่อยู่ทีหลุยเซียน่า กำลังดูดเลือดคน... Citizen Fang (2012)
It devours the magic of others... ..draining them of their power.มันกลืนกินเวทย์มนตร์ของผู้อื่น ดูดกลืนพลังอำนาจของพวกเขาเพื่อมาเป็นของตน The Diamond of the Day: Part One (2012)
Zodanga, the predator city, moving, devouring, draining Barsoom of energy and life.โซเดนก้า นครแห่งผู้ล่าอาณาจักร เคลื่อนพล กลืนกิน สูบพลังงานและชีวิตแห่งบราซูมให้เหือดแห้ง John Carter (2012)
Draining a body like that is extremely hard to do.ดูดเลือดออกมาหมดตัวขนาดนี้ มันทำได้ยากมาก Magnum Opus (2013)
Pelant-- he's draining every account.พาลาน เขากำลังถ่ายโอนทุกบัญชี The Corpse on the Canopy (2013)
How does it feel when a relentless eating machine is draining the blood from your veins?รู้สึกไงบ้าง ที่ไอตัวดูดเลือดนั่น ดูเลือดจากเส้นเลือดของนาย? Down the Rabbit Hole (2013)
After draining our bank accounts and putting our home in foreclosure to pay off his gambling debts.หลังจากเงินในบัญชีเราหมด และเราก็เอาบ้านของเราไปจำนอง เพื่อจ่ายหนี้พนันของเขา Let the Games Begin (2013)
I have a greater chance of draining the Mississippi with a straw!ฉันมีโอกาสที่จะดูดเลือด Mississippi โดยใช้หลอด House of the Rising Son (2013)
It was a very emotionally draining day.วันนั้นเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยมากๆ Red Listed (2013)
We're draining the vervained blood out of your system so I can compel you to forget that Elena and I are vampires.เรากำลังระบายเอาเวอร์เวนออกจากเลือด เพื่อที่ฉันจะได้สะกดคุณ ให้ลืมว่าเอเลน่ากับฉันเป็นแวมไพร์ Handle with Care (2013)
The knife gains power by draining the blood of its victims.มีดได้พลังจากการสูบเลือด จากเหยื่อ Blood and Fear (2015)
Hiding in a darkness that will continue to spread... chasing away our fish... draining the life from island after island... until every one of us is devoured... by the bloodthirsty jaws... of inescapable death!ซ่อนเร้นในความมืดกระจายออกไป ตามล่าตามล้างหมู่มวลมัจฉา สูบกินสรรพชีวิตบนเกาะแก่ง Moana (2016)
And the darkness has continued to spread... chasing away our fish... draining the life... from island after island.ความมืดคืบคลานแผ่ขยาย ขับไล่เหล่าปลาทั้งหลาย สูบกลืนสรรพชีวิต Moana (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRAINING D R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draining (v) drˈɛɪnɪŋ (d r ei1 n i ng)
draining-board (n) drˈɛɪnɪŋ-bɔːd (d r ei1 n i ng - b oo d)
draining-boards (n) drˈɛɪnɪŋ-bɔːdz (d r ei1 n i ng - b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内陆河[nèi lù hé, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] inland river; river draining to inland sea, #102,973 [Add to Longdo]
[sǒu, ㄙㄡˇ, ] basket for draining rice, #342,415 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtropfbrett { n }draining board [Add to Longdo]
Trockenlegung { f }draining [Add to Longdo]
abfließen | abfließend | abgeflossento drain off | draining off | drained off [Add to Longdo]
entwässernddraining [Add to Longdo]
trockenlegen; dränieren; entwässern | trockenlegend; dränierend; entwässernd | trocken gelegt; dräniert; entwässertto drain | draining | drained [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
血抜き[ちぬき, chinuki] (n, vs) letting out blood prior to cooking; draining blood from meat, fish, etc. [Add to Longdo]
捌け[はけ, hake] (n) drainage; draining [Add to Longdo]
除水[じょすい, josui] (n) removing water; draining; bailing [Add to Longdo]
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket [Add to Longdo]
脱力[だつりょく, datsuryoku] (n, vs) exhaustion; draining of strength [Add to Longdo]
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying [Add to Longdo]
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drain \Drain\ (dr[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Drained}
   (dr[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Draining}.] [AS. drehnigean to
   drain, strain; perh. akin to E. draw.]
   1. To draw off by degrees; to cause to flow gradually out or
    off; hence, to cause the exhaustion of.
    [1913 Webster]
 
       Fountains drain the water from the ground adjacent.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       But it was not alone that the he drained their
       treasure and hampered their industry. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhaust of liquid contents by drawing them off; to make
    gradually dry or empty; to remove surface water, as from
    streets, by gutters, etc.; to deprive of moisture; hence,
    to exhaust; to empty of wealth, resources, or the like;
    as, to drain a country of its specie.
    [1913 Webster]
 
       Sinking waters, the firm land to drain,
       Filled the capacious deep and formed the main.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. To filter.
    [1913 Webster]
 
       Salt water, drained through twenty vessels of earth,
       hath become fresh.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draining \Drain"ing\, vb. n. of {Drain}, v. t. (Agric.)
   The art of carrying off surplus water, as from land.
   [1913 Webster]
 
   {Draining tile}. Same as {Draintile}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draining
   adj 1: having a debilitating effect; "an exhausting job in the
       hot sun" [syn: {draining}, {exhausting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top