ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*depositary*

D AH0 P AA1 Z IH0 T EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depositary, -depositary-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depositary(ดิพอส'ซิททะรี) รับฝาก, ผู้ดูแล, ผู้เก็บรักษา, ที่เก็บรักษา, Syn. depository

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depositaryผู้รับฝาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
depositaryผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา อนุสัญญา [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับฝาก[phūrap fāk] (n, exp) EN: depositary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPOSITARY D AH0 P AA1 Z IH0 T EH2 R IY0
DEPOSITARY D IH0 P AA1 Z IH0 T EH2 R IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
米国預託証券[べいこくよたくしょうけん, beikokuyotakushouken] (n) American depositary receipt; ADR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depositary \De*pos"i*ta*ry\, n.; pl. {Depositaries}. [L.
   depositarius, fr. deponere. See {Deposit}.]
   1. One with whom anything is lodged in the trust; one who
    receives a deposit; -- the correlative of depositor.
    [1913 Webster]
 
       I . . . made you my guardians, my depositaries.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The depositaries of power, who are mere delegates of
       the people.              --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   2. A storehouse; a depository. --Bp. Hurd.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One to whom goods are bailed, to be kept for the
    bailor without a recompense. --Kent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depositary
   n 1: a facility where things can be deposited for storage or
      safekeeping [syn: {depository}, {deposit}, {depositary},
      {repository}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top