ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*balkon*

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: balkon, -balkon-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The windows, the balcony, the roof...Die Fenster, der Balkon, das Dach. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
And tomorrow I may move all the furniture or start on the balconies and you're my helper, not my nurse.Ja. Und morgen fange ich vielleicht an, am Balkon zu arbeiten. Sie sind nicht meine Pflegerin. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
The old one has fallen from a great height.Die Alte ist vom Balkon gefallen. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Across the green, there was a big, gray wooden house with a porch and a balcony above a small garden and next to it a livery stable with old carriages lined up inside.Hinter dem Grün war ein großes, graues Holzhaus, mit einem Geländer und Balkon über einem kleinen Garten, und da neben ein Pferdestall mit alten Kutschen darin. Vertigo (1958)
Brassiere.- Balkonstütze. Balkonstütze! La Dolce Vita (1960)
The terrace.Der BalkonMidnight Lace (1960)
You threw yourself over the terrace...Sie werden sich vom Balkon stürzen. Midnight Lace (1960)
You screamed and I tried to pull you back but you twisted out of my grasp and you fell.Sie verloren die Nerven und rannten auf den Balkon. Ich versuchte, Sie zurückzuhalten, aber Sie rissen sich los und fielen. Midnight Lace (1960)
Unfortunately, in trying to defend yourself out on the terrace, you fell to the street below.Du hast versucht, dich gegen den Mörder zur Wehr zu setzen und bist vom Balkon auf die Straße gefallen. Midnight Lace (1960)
They'll sleep on the balcony.Die schlafen auf dem BalkonThe Haunted Castle (1960)
Who? The governor, at his balcony.Der Gouverneur steht auf seinem BalkonThe Devil at 4 O'Clock (1961)
I'll sleep on the balcony.Ich werde auf dem Balkon schlafen. Saint-Tropez Blues (1961)
balconies and two great church towers.Und sogar einen Balkon und zwei Türme. Viridiana (1961)
And you were plotting on the balcony.Und ihr habt auf dem Balkon irgendetwas ausgeheckt. Le combat dans l'île (1962)
This is the balcony.Hier ist der BalkonJules and Jim (1962)
No.Wenn Sie sich ausziehen wollen, warte ich auf dem BalkonThat Touch of Mink (1962)
Um... there's immediate seating in the loging...Sie können direkt Platz nehmen, oben in der Loge im BalkonCavender Is Coming (1962)
See that little balcony... clear up at the top there, right up there in the shadows?Sehen Sie den kleinen Balkon, dort oben, direkt dort im Schatten? The Haunting (1963)
Don Juan was forced to climb balconies and fight duels, and, as I understand it, to keep his women separate and apart.Don Juan musste Balkone erklimmen, in Duellen kämpfen und seine Frauen voneinander getrennt halten. The Pink Panther (1963)
- Do they have a balcony?- Gibt es dort auch einen BalkonCheryomushki (1963)
You have a balcony.Sie haben einen BalkonCheryomushki (1963)
With oriel windows, with a balcony!Mit Erkerfenster, mit BalkonCheryomushki (1963)
- Look, on the balcony!- Sieh mal, auf dem BalkonAll These Women (1964)
One of the balconies?Die Balkone? Topkapi (1964)
Balconies? What for?Balkone? Topkapi (1964)
Go back on the balcony!Geh zurück auf den BalkonThe Visit (1964)
I was on a balcony like that one.Ich stand auf einem Balkon wie diesem. The Visit (1964)
Comfortable studio apartment with large balcony.Gemütliche Studio-Ferienwohnung mit großem BalkonLife Upside Down (1964)
There's a door on the balcony.Auf dem Balkon ist eine Tür. That Darn Cat! (1965)
Spires and I can go in by the balcony.Spires und ich steigen auf den BalkonThat Darn Cat! (1965)
Did I not just spy a golden head with sky-blue eyes on yon balcony?Hab ich da auf dem Balkon eine Blondine mit blauen Augen erspäht? A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
We'll put them on the balcony.Komm, wir gehen auf den BalkonLa lune avec les dents (1967)
The window on the balcony on the other side of the roof.Das Balkonfenster auf der anderen Seite des Daches. The Legend (1967)
And the balcony in the auditorium went, too. All right, stand by, gentlemen, we are about to hear the blast.Und den Balkon in der Aula. To the Gestapo with Love (1968)
Take me to the balcony.Gehen wir auf den BalkonThe Bride Wore Black (1968)
The night that he got engaged, when he fell off the terrace.An dem Abend, wo er sich verlobte, als er vom Balkon fiel. The Bride Wore Black (1968)
I pushed him off the terrace.Ich stieß ihn vom BalkonThe Bride Wore Black (1968)
... "as well as for the customers of the tore downstairs, and also for the tenants", Why don't they repair the balcony where I live?... "sowie für die Kunden der Einrichtug Im Erdgeschoss als auch für die Mieter, warum repariert man nicht den Balkon meiner Wohnung? Memories of Underdevelopment (1968)
Soldier, is there a man stationed outside on the balcony?Soldat, ist ein Mann auf dem Balkon postiert? The Bargain (1968)
If I have told you once, I have told you a thousand times, I want a man stationed on the balcony 24 hours a day.Ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, dass immer eine Wache auf dem Balkon stehen muss. The Bargain (1968)
These are the French doors opening out to the balcony.Diese Glastüren gehen raus zum BalkonOperation Hannibal (1969)
The balcony to the terrace below, back to the car.Vom Balkon auf die Terrasse darunter und zurück zum Wagen. Operation Hannibal (1969)
We have to climb to the balcony from here, Colonel?Wir müssen von hier auf den Balkon klettern, Colonel? Ja. Operation Hannibal (1969)
The Berliners are on the terraces enjoying the spectacle.Die Berliner stehen auf ihren Balkonen und genießen das Schauspiel. The Damned (1969)
Go up to the balcony, light this.Geht auf den Balkon. Zündet sie an. Castle Keep (1969)
Well, I mean... You got a nice pair there, haven't you, love?Sag mal, du hast ja 'nen tollen Balkon, oder, Süße? The Ant, an Introduction (1969)
I would like you to come out on the balcony with me.Gehen wir doch auf den BalkonTopaz (1969)
There appeared a woman on the balcony.Jetzt erscheint eine Frau auf dem BalkonFrench Intrigue (1970)
She worked up courage to push him from the balcony.Da packte sie die Wut und stieß ihn vom BalkonRote Sonne (1970)
- A balcony and stairs leading down?- Mit Balkon und Treppe nach unten? Two Mules for Sister Sara (1970)

German-Thai: Longdo Dictionary
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม , See also: Related: Terrasse

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balkon {m}; Galerie {f} | Balkone {pl}balcony | balconies [Add to Longdo]
Querbalkon {m} | Querbalkone {pl}transom | transoms [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
縁側[えんがわ, engawa] Veranda, Balkon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Balkon /balkoːn/ 
   balcony

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  balkon /bɑlkɔn/
   1. balcony
   2. platform
   3. platform

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  balkon
   balcony

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

  balkon
   balcony

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top