ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*麻酔科医*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 麻酔科医, -麻酔科医-
Japanese-English: EDICT Dictionary
麻酔科医[ますいかい, masuikai] (n) anesthesiologist; anaesthesiologist; anesthetist; anaesthetist [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You need a trauma surgeon, a full OR with an anesthesiologist.[JA] 万全の手術室 外科医に麻酔科医が必要だ Fire with Fire (2012)
Like what anesthesiologists use with a lateral irrigation hole.[JA] 麻酔科医が横穴洗浄法で 使っているようなやつね The Mystery in the Meat (2013)
Hello, who's the anesthesiologist on call?[JA] もしもし 待機してる麻酔科医は? The Transporter Refueled (2015)
She probably can't even spell "anesthesiologist".[JA] "麻酔科医"のスペルも知らないと思うよ The Next Three Days (2010)
Anesthesiologist, administer anesthetics to the legs.[JA] 麻酔科医 麻酔の範囲を脚まで広げて。 Episode #1.2 (2012)
Bruising on the left lung, damage to multiple organs including left kidney and spleen.[JA] (関野智子)失礼します。 (麻酔科医)左肺の挫傷 左腎臓と脾臓の多臓器損傷。 Episode #1.6 (2012)
Change the anesthesiologist.[JA] 麻酔科医 チェンジ。 Episode #1.2 (2012)
That's impossible to do so suddenly.[JA] (麻酔科医)そんな事 急に言われても無理です。 Episode #1.2 (2012)
Blood pressure 125 over 70.[JA] (麻酔科医)血圧125の70。 Episode #1.2 (2012)
- Isn't there an anesthesiologist on duty?[JA] 当直の麻酔科医がいるでしょ? Episode #1.3 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top