ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การร้องเรียน*

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การร้องเรียน, -การร้องเรียน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร้องเรียน[N] complaint, See also: petition, appeal, Syn. การร้องทุกข์, Example: การร้องเรียนของเขาไม่ได้รับการตอบสนอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล The Godfather (1972)
Glasnost gives everyone the right to complain and accuse, but it doesn't make more shoes.Glasnost ทำให้ทุกคนมีสิทธิในการร้องเรียนและกล่าวหาที่ แต่มันไม่ได้ทำให้รองเท้ามากขึ้น The Russia House (1990)
I haven't received any complaints.ฉันไม่ได้รับการร้องเรียนอะไรเลย Léon: The Professional (1994)
Meaning you need reasonable belief... that your claim should have, like, evidenciary support?หมายความว่าคุณต้องหาสิ่งที่มีน้ำหนักมากพอ สำหรับการร้องเรียน อย่างพยานอ้างอิง Legally Blonde (2001)
We get thousands of requests for representation.เราได้รับการร้องเรียน เรื่องแบบนี้เยอะมาก Cute Poison (2005)
The order just came, we are to investigate homophobic organizations which are trying to foil the G-Boy contest.เราได้รับการร้องเรียน จากองค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์\ มีคนพยายามที่จะก่อกวน การประกวด G-Boy Contest Go Go G-Boys (2006)
Claim ?มีการร้องเรียนเหรอ ? Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
- A claim ?-การร้องเรียนIs Marriage Built Upon Affinity? (2007)
I would like to press charges.หนูต้องการร้องเรียน All by Myself (2008)
We must explain the problem that exists which led to this petition.เราจะอธิบาย ปัญหาที่เป็นต้นเหตุ ที่นำไปสู่การร้องเรียน Episode #1.8 (2008)
We think the complaint can survive a twombly motion. All we have to...เราคิดว่าการร้องเรียนจะทำให้เกิด การเคลื่อนไหวใหญ่ ซึ่งเราต้อง... I Lied, Too. (2009)
We've had a public indecency complaint.เราได้รับการร้องเรียนความสมไม่เหมาะในที่สาธารณะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
But I will be entering it, first thing tomorrow... unless Mark North withdraws his complaint before then.แต่ฉันจะจัดการมัน เป็นอันดับแรกในวันพรุ่งนี้... เว้นเสียแต่ว่ามาร์ค นอร์ทถอนแจ้งความ การร้องเรียนของเขาก่อนหน้านั้น Episode #1.3 (2010)
Dig up aggravated arrest complaints filed by veterans on behalf of themselves, friends, family, all right?ขุดคุ้ยหาข้อมูลการร้องเรียนการจับกุม ในนามของทหารผ่านศึก - ตัวพวกเขาเอง เพื่อน ครอบครัว ตกลงไหม - นั่นคงจะรายชื่อยาวเป็นหางว่าว Episode #1.2 (2010)
We have a complaint against you for fraud.เราได้รับการร้องเรียนว่าคุณหลอกลวง. God of Study (2010)
You're just making his case stronger.คุณจะทำให้ การร้องเรียนของเขามีน้ำหนักขึ้น Business as Usual (2011)
What do you mean, you received complaints?คุณหมายความว่ายังไง ที่ได้รับการร้องเรียน The Spanish Teacher (2012)
Now, if this is about the complaint you lodged against me with Principal Figgins,ถ้านี่เกี่ยวกับ การร้องเรียนครูกับผอ.ฟิกกิ้นละก็ The Spanish Teacher (2012)
There were no complaints about Laura.ไม่มีการร้องเรียนเรื่องลอร่าเลยค่ะ Dial M for Mayor (2012)
"Draft of complaint from Smith and Devane, threatening to reopen Randall v. CM,"ฉบับร่างการร้องเรียนจาก สมิธและดา์เวนท์ ขู่ว่าจะรื้อคดีRandall v. CM Discovery (2012)
Yes, Harvey, I saw the smoking gun in a multimillion-dollar liability claim, and I hid it from you.ใช่ ฮาร์วีย์ ฉันเห็นหลักฐานที่แย้งไม่ได้ ในการร้องเรียนหลายพันล้านเหรียญ และฉันซ่อนมันจากคุณ Discovery (2012)
- Out of curiosity, why did you receive a draft of the complaint before we did, Mr. Specter?ทำไมคุณไม่ได้รับ การร้องเรียนแบบร่าง ก่อนที่เราจะคุย คุณสเปคเตอร์ Discovery (2012)
- No, now if there's a judgment on the countersuit, we're gonna be in the back of the line behind a dozen lenders.เราชนะนะ ไม่ใช่ ถ้าตอนนี้มีการตัดสิน เรื่องการร้องเรียน เราจะอยู่ ด้านหลังแถวของผู้ให้กู้หนึ่งโหล Discovery (2012)
Excessive force complaints. Total BS, right?ถ้ามีการร้องเรียนล่ะก็ เป็นอันจบใช่ไหม Headhunters (2012)
Webster had several altercations with students but was never formally reprimanded.เว็บสเตอร์ทะเลาะกับเด็กนักเรียนหลายครั้ง แต่ไม่เคยมีการร้องเรียนแบบเป็นทางการ The Wheels on the Bus... (2012)
More than 10 people had to write apologies because of Yeo Chi already.เราได้รับการร้องเรียนจากแผนกอื่นด้วยครับ History of the Salaryman (2012)
Complaints?การร้องเรียนThe Family (2013)
Detective Carter should be getting back to me soon on any known solicitation activity.นักสือคาร์เตอร์น่าจะกลับมาหาผมได้เร็วๆนี้ คงได้รู้ในรื่องของการร้องเรียน Booked Solid (2013)
Now, I was told by the Inspector General's office that an anonymous complaint had been filed against a soldier in the platoon.ผมได้รับทราบจาก สำนักจเรทหาร มีการร้องเรียน โดยปิดบังชื่อ ต่อทหารคนหนึ่ง ในกอง Red, White and Blue (2013)
Well, if prohibition were still in effect, you might actually have a basis of a criminal complaint.ก็ดี ถ้ามันเป็นข้อห้ามแล้วจะมีผลกระทบนะ ความจริงแล้วคุณก็มีพื้นฐานในการร้องเรียนทางอาญา Unfinished Business (2013)
We've had some complaints.เราได้รับการร้องเรียนมาบางอย่าง Love, Love, Love (2013)
With a grievance.ด้วยการร้องเรียน วันที่ 31 00: 02: 58.220 300: Rise of an Empire (2014)
If you wish to discuss the complaint,ถ้าคุณอยากอภิปราย เรื่องการร้องเรียน... The Imitation Game (2014)
He had been complaining of chest pains earlier in the day, and then three hours later he had a heart attack.เขาได้รับการร้องเรียนของหน้าอก ปวดก่อนหน้านี้ในวันที่ และแล้วสามชั่วโมงต่อมา เขามีอาการหัวใจวาย Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
- I've been complaining?ฉันได้รับการร้องเรียนHidden Figures (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīen) EN: complaint   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petition[N] การร้องเรียน, See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal

English-Thai: Nontri Dictionary
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complaint procedure (n jargon ) กระบวนการร้องเรียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top