ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雪糕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雪糕-, *雪糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪糕[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, ] ice cream, #17,262 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mean, things like having your hair cut, eating gelato?[CN] 就像你去剪发和吃雪糕吗 You mean, things like having your hair cut, eating gelato? Roman Holiday (1953)
Ifl were an ice cream salesman, I'd get fat.[CN] 要是我是个雪糕推销员 我会变胖的 The Naked City (1948)
Keep your nickel and buy yourself an ice-cream cone.[CN] 留着这硬币 自己买雪糕 Double Indemnity (1944)
We got some new clothes and ice-cream[CN] 又買新衣服,又吃雪糕 The Forbidden Past (1979)
Where are we going after the ice-cream?[CN] 媽咪,我們吃完雪糕去哪裏呀? The Forbidden Past (1979)
The others don't seem to be in the mood for ice cream.[CN] 其它人好像没有什么心情吃雪糕 Rope (1948)
Come to have ice-cream[CN] 吃雪糕 The Forbidden Past (1979)
- I'm getting an ice-cream.[CN] - 我正在得到雪糕 Rosemary's Baby (1968)
You should see the way Annie looks at her daughter - like she was a banana split.[CN] 你应该看看安妮看着她女儿的样子 ——就像她是一枝美味的香蕉船雪糕 Pocketful of Miracles (1961)
Oh, I wish you were a - an ice cream salesman or something.[CN] 真希望你是当雪糕 推销员或者其他的职业 The Naked City (1948)
You'd think there was going to be ice cream.[CN] 你还以为会有雪糕 Breakfast at Tiffany's (1961)
I'm sure you'd love some ice cream.[CN] 我想你一定喜欢雪糕 Stage Fright (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top