ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

誇大

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誇大-, *誇大*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, / ] exaggerate, #14,109 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P) [Add to Longdo]
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is) [Add to Longdo]
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]
誇大妄想[こだいもうそう, kodaimousou] (n,adj-no) megalomania [Add to Longdo]
誇大妄想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] (n) megalomania [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not an exaggeration at all![CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}完全沒有誇大 Under the Rose (1992)
You don't think it really looks like that, do you?[JA] 誇大宣伝だよ The Fabulous Baker Boys (1989)
I thought you were just exaggerating the point[CN] 我以為你只是誇大了點 Hra o jablko (1977)
Stop exaggerating![CN] - 還是裸著身子 - 爸爸 不要誇大其詞 再說了 我沒有裸啊 The Executioner (1963)
All right, he's a nutter. Off his head.[JA] アトモじゃないわ ネットオタクの誇大妄想 Rose (2005)
They reported inflated appraisals, doctored loan documentation and other fraudulent activity.[CN] 他們的報告誇大的估計了 - 醫療貸款和其他詐騙形式 Inside Job (2010)
They dramatized an injustice.[CN] 他們誇大不公平的事件 Adam's Rib (1949)
Violent tendencies since childhood, a lack of empathy, master manipulator, delusions of grandeur.[JA] 無感情 障害 優れた器用さ 誇大妄想症 Ricochet Rabbit (2011)
I don't have delusions of grandeur, I have an actual recipe for grandeur.[JA] - 誇大妄想だ いや 大いなる 現実の解法です Limitless (2011)
Fannie Mae overstated it's earnings by more than $ 10 billion.[CN] 房利美將其收入誇大了一百億美元 Inside Job (2010)
- But let's not exaggerate.[CN] - 不過我們也別把事情誇大 Stella (2008)
We should realise the degree to which the violence of the students is now being overplayed and that of the establishment is being minimised.[CN] 我們必須意識到學生 使用暴力的程度 已經被誇大化, 而卻將這樣的刑罰設施最小化 Punishment Park (1971)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
誇大[こだい, kodai] Uebertreibung, Prahlerei [Add to Longdo]
誇大妄想[こだいもうそう, kodaimousou] Groessenwahn [Add to Longdo]
誇大妄想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] Groessenwahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top