ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

粮票

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -粮票-, *粮票*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993, #37,537 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't know the hotel took food stamps.[CN] 我不知道这家饭店 肯收救济粮票 Lovewrecked (2005)
They must all write to their families to ask them to send food stamps.[CN] 动员大家,给家里写信, 要粮票,要炒面 The Ditch (2010)
Make sure you use the food coupons before they expire.[CN] 一定要在粮票过期前用掉 The Mirror (1997)
They will give you money for meals and food coupons[CN] 人家一给饭钱 二给粮票 Xu Mao and his Daughters (1981)
I bring a case of ration cards and you want them thrown in the river?[CN] 我带来一盒子的粮票 你让扔进河里? Oorlogswinter (2008)
I have a Work permit, grain coupons and money.[CN] 有工作证 粮票 还有钱 Under the Hawthorn Tree (2010)
I'll give you $250 worth of food stamps.[CN] (不, 我准备给你价值250的粮票) Postal (2007)
You receive the same food stamps as we, the ones you disdain and fight against.[CN] 你们和我们这些你们鄙视并与之斗争的人 一样可以拿到粮票 Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Get you some food stamps.[CN] 买点粮票 Black Knight (2001)
- They're food stamps.[CN] - 是粮票 - 我很好,谢谢 In America (2002)
Do we need food coupons?[CN] 你们吃饭不用粮票? {\cH00FFFF}{\3cH000000}Do we need food coupons? Ga joi Heung Gong (1983)
You can't take something from me? Take the stamps.[CN] 我也不能给你什么, 你就拿着粮票 In America (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top