ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

算是吧

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -算是吧-, *算是吧*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- In a modest way.[CN] - 也算是吧 Monsieur Verdoux (1947)
Look at it, Al, 200 leaves of cabbage.[CN] - 算是吧。 你还在抢银行吗? The Best Years of Our Lives (1946)
I suppose so.[CN] 算是吧 Brooklyn (2015)
More or less.[CN] 算是吧 Friends (1971)
Suppose it's true.[CN] 就算是吧,你到底想干吗? The Ugly American (1963)
- That and a few other things.[CN] -算是吧,还有几处别的进项 The V.I.P.s (1963)
Just a horse thieves' chief.[CN] 算是吧 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Of a sort.[CN] 算是吧 Design for Living (1933)
- A kind of lord.[CN] -算是吧 Lawrence of Arabia (1962)
Something like that.[CN] 算是吧 The Dark Mirror (1946)
His name's John Dinwoodie, only folks call him Brother Dinwoodie on account of he used to be a preacher, sort of.[CN] 他叫约翰·丁伍迪 但是乡亲们叫他丁伍迪修士 因为他过去是牧师 算是吧 Tammy and the Bachelor (1957)
- If you like.[CN] 一算是吧 Pearls of the Deep (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top