ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狞-, *狞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狞, níng, ㄋㄧㄥˊ] fierce; hideous
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  宁 (níng ㄋㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 3,457

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] fierce-looking, #65,489 [Add to Longdo]
[zhēng níng, ㄓㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] mean and ferocious, #23,197 [Add to Longdo]
[níng māo, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄠ, / ] Lynx caracal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"With twisted fangs...[CN] 露着狰的狼牙 Strange Gardens (2003)
It has been a perfectly hideous party.[CN] 这是一个完美的狰党。 Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Or to the dreadful summit of the cliff that beetles o'er his base into the sea and there assume some other horrible form which might deprive your sovereignty of reason and draw you into madness?[CN] 或者把您引到 浮空海面峭壁千丈的悬崖顶上 换上副狰可怕的面目 Hamlet (1948)
Look at this nasty-faced son of a bitch.[CN] 考德曼,看这面目狰的狗儿子 Patton (1970)
Big-time sloppy.[CN] 他露出狰的面目了 非常可怕 Just Cause (1995)
I'll have the vegetable plate as usual.[CN] 五官狰 面相凶恶 The Whole Town's Talking (1935)
There's a feller over here on your left looking mean, standing tall in the sun,[CN] 看起来面目狰 在阳光下直立 Hannie Caulder (1971)
Grim-visaged war has smoothed his wrinkled front And now, instead of mounting barbed steeds To fright the souls of fearful adversaries He capers nimbly in a lady's chamber To the lascivious pleasing of a lute![CN] 横眉的战神也收起了狰面目 不再跨上战马 去威吓胆怯的敌人 Richard III (1995)
The hideously disfigured face so horrible it makes you scream.[CN] 严重毁容 变得狰可怖 Senso (1954)
Christopher Columbus saw hideous Sirens playing near Santo Domingo.[CN] 克里斯托弗・哥伦布看见了狰 警报器附近玩耍圣多明各。 Mermaid Chronicles Part 1: She Creature (2001)
I saw the faces of the cunts who did this to me and the dick responsible.[CN] 我仿佛看见对我开枪的杀手 和那个烂人的狰面孔 Kill Bill: Vol. 1 (2003)
It was all contorted, screwed up with the most horrible look of fear and terror.[CN] 一副扭曲狰的表情 充满了恐惧之色 The Crooked Man (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top