ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烏-, *烏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烏, wū, ] crow, rook, raven; black, dark
Radical: Decomposition: 灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictographic] A crow; compare 鸟

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wū, , / ] a crow; black; surname Wu, #5,071 [Add to Longdo]
乌克兰[Wū kè lán, ㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] Ukraine, #7,343 [Add to Longdo]
乌鲁木齐[Wū lǔ mù qí, ㄨ ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #10,795 [Add to Longdo]
乌龟[wū guī, ㄨ ㄍㄨㄟ, / ] tortoise; cuckold, #15,490 [Add to Longdo]
义乌[Yì wū, ㄧˋ ㄨ, / ] Yiwu county level city in Jinhua 金华, Zhejiang, #16,441 [Add to Longdo]
乌鸦[wū yā, ㄨ ㄧㄚ, / ] crow; raven, #17,716 [Add to Longdo]
乌云[wū yún, ㄨ ㄩㄣˊ, / ] black cloud, #19,348 [Add to Longdo]
乌拉圭[Wū lā guī, ㄨ ㄌㄚ ㄍㄨㄟ, / ] Uruguay, #20,780 [Add to Longdo]
乌兹别克斯坦[Wū zī bié kè sī tǎn, ㄨ ㄗ ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Uzbekistan, #23,943 [Add to Longdo]
乌鲁木齐市[Wū lǔ mù qí shì, ㄨ ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #25,129 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[からす, karasu] (n) นกกา

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);鴉[からす(P);カラス, karasu (P); karasu] (n) crow; raven; (P) [Add to Longdo]
の行水[からすのぎょうずい, karasunogyouzui] (n) quick bath [Add to Longdo]
の濡れ羽色;からすの濡れ羽色[からすのぬればいろ, karasunonurebairo] (n) glossy black (hair) (lit [Add to Longdo]
羽玉[うばたま;ウバタマ, ubatama ; ubatama] (n,adj-no) (1) jet black; pitch dark; (n) (2) (uk) (See ペヨーテ) peyote (Lophophora williamsii); mescaline [Add to Longdo]
羽色[からすばいろ, karasubairo] (n) glossy black [Add to Longdo]
[からすうり;カラスウリ, karasuuri ; karasuuri] (n) (uk) Japanese snake gourd (Trichosanthes cucumeroides) [Add to Longdo]
[からすがい;カラスガイ, karasugai ; karasugai] (n) (uk) cockscomb pearl mussel (Cristaria plicata) [Add to Longdo]
[からすがね, karasugane] (n) money lent at daily interest [Add to Longdo]
[からすぐち, karasuguchi] (n,adj-no) ruling pen [Add to Longdo]
口骨[うこうこつ, ukoukotsu] (n) coracoid [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The crow flew away.そのは飛び去った。
A crow is as black as coal.は石炭のように黒い。
I don't usually take long baths but you're in and out in no time.僕も結構風呂の時間が短いけれど、君は本当にの行水だね。 [M]
Years of effort came to nothing.長年の努力が有に帰した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not a nice place You all look gruesome[CN] 此地煙瘴氣,各位又面目猙獰 A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box (1995)
like deer and dogs, little bears and birds..[CN] 比如有鹿和狗 小熊、小和孔雀 Kundun (1997)
So I tear the fly's belly open[CN] 於是乎我要捉住隻蠅練爆佢嘅肚 A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)
Send a raven north.[JA] 渡りを北へ飛ばせ Stormborn (2017)
Farewell, farewell![CN] 再見〈克蘭語〉 Swept from the Sea (1997)
Ravens.[JA] 渡り Eastwatch (2017)
Hurrah![CN] . 拉! Papierove hlavy (1996)
A raven from King's Landing, Your Grace.[JA] キングズランディングからの渡りです Dragonstone (2017)
Just like a fly[CN] 就成日好似有一隻蠅嬲埋嚟 A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)
The Three-Eyed Raven taught me.[JA] 三つ目の渡りが教えてくれた The Queen's Justice (2017)
They dragged them out of the parsonage, the two Benedictine priests from Broumov, took them into the forest and shot them.[CN] 288)}他們把兩個從布羅莫夫來的本篤會神父 288)}從牧師公寓中拖了出來 288)}然後帶到樹林裏殺害了 Papierove hlavy (1996)
A crippled boy claims to have seen dead men on the march beyond the Wall, thanks to the magical help of a raven with three eyes?[JA] 不具の子供が壁の向こう側で 迫りくる死者の軍団を見たと それは魔力を持った三つ目ののおかげだという Eastwatch (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top