ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

為る

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -為る-, *為る*
Japanese-English: EDICT Dictionary
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
為る様に為る[なるようになる, naruyouninaru] (exp) (id) Let nature take its course [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 有らゆる{あらゆる} 意味 乃{の} 苦悩 を 理解 為る(する){する} 事{こと} は 偉大{偉大な} 事{こと} である{であろう}
#B: 何時も{いつも} 文無し で 居る(いる){いる} は 銀行 乃{の} 出納係り に は 相応しい{ふさわしくない} を 出納係り に 為る(する){する} 乃{の} は 丸穴 に 角釘 を 打ち込む{打ちこもう} とする[1] 様(よう){ような} 物(もの){もの} だ
#B: 物事 は 連続 為る(する){して} 起こる
#B: 例える{例え} 彼 が 失敗 為る(する){して} も 物(もの){もの} か
#B: 爬虫類 に びくびく 為る(する){している}
#B: 夢 に 狂気 を 突き 全て 乃{の} 真実 を 破壊 為る1(する){して} も
#B: 遂に{ついに} 彼(かれ) は 精神病 者(しゃ) と 認定 為る(する){された}
#B: 下手(へた){下手な} 大工 は 道具 と 喧嘩 為る(する){する}
#B: それら 乃{の} 人気(にんき) 乃{の} 著しい 上昇 は ランニング[1] 乃{の} 其の{その} に 匹敵 為る(する){する}
#B: 会う{お会い} 為る(する){される} と 言う{いう} 事(こと){こと} は どんな か 決める{決めよう}
#B: 仏蘭西{フランス} 人(ひと) が フォーティー ファイブ を フォーティー と 短い{短く} 為る(する){して} 仕舞う{しまった} ので フォーティ ファイブ だ{ではなく} フォーティー と 言う
#B: 酸(さん) は 金属 に 反応 為る(する){する}

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top