ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

教皇

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -教皇-, *教皇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教皇[jiào huáng, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ, ] pope, #27,737 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教皇[きょうこう, kyoukou] (n) Pope [Add to Longdo]
教皇[きょうこうちょう, kyoukouchou] (n) Vatican; Holy See [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Armstrong visits Pope of dope." How did you find this out?[JA] "アームストロング、ドーピング教皇を訪問" どうやって見つけた? The Program (2015)
He prefers to go by Holy Father.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs21\bord1\shad1\2cH111211\b0}我们教皇的名字是什么 {\fnMicrosoft YaHei\fs14\bord1\shad1\2cH111211\b0}What's the name of our pope? The F Word (2016)
Yeah, well, the Pope tells it like it really is.[JA] そうさ... 教皇の話は 真に迫る ARQ (2016)
Not a priest or a Cardinal, or a freaking Pope![JA] 神父や枢機卿 教皇もだ! Spotlight (2015)
Estobar Entenza, capitan in his most Catholic Majesty's Navy.[CN] 我是伊斯塔巴·恩特扎 是我們天主教皇海軍船長 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Yeah, well, the Pope tells it like it really is.[JA] 教皇の話は 真に迫る ARQ (2016)
which means "bridge builder" or "Pope."[CN] 意为"桥梁建造者"或"教皇" which means "bridge builder" or "Pope." The Intimacy Acceleration (2015)
And to top it off, a Châteauneuf-du-Pape Grenache blanc.[CN] 最厲害的 一杯教皇新堡白歌海娜[一種白葡萄酒] Checking In (2015)
Sorry if it seemed like I was flirting with the High Priestess.[JA] 女教皇なんかに言われたくない Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-That's because Torus have her.[JA] つまり、教皇は捕まった ARQ (2016)
For instance, if the Pope asked you?[CN] 比如,就当教皇让你这么做 8½ (1963)
Not a priest or a Cardinal or a freaking Pope![CN] 不管是神父,还是主教,哪怕是TMD的教皇 Spotlight (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top