ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

异质

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -异质-, *异质*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异质[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, / ] heterogeneous, #52,060 [Add to Longdo]
异质网路[yì zhì wǎng lù, ㄧˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] heterogeneous network [Add to Longdo]
异质[yì zhì tǐ, ㄧˋ ㄓˋ ㄊㄧˇ, / ] variant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A gorgeous, single hetero with a job in Manhattan?[CN] 华丽,单异质 在曼哈顿工作? Thanks for Sharing (2012)
And we're beginning to understand how Christianity may have managed to survive in such an alien culture.[CN] 我们现在要去理解基督教是如何 在这么一个异质的文化里谋生的。 The First Christianity (2009)
Actually, I did the whole straight thing up until my early 20s.[CN] 其实,我做了整个 异质圣坛 直到我20左右。 Elena Undone (2010)
The consequences of the fast growth of foreign tissue are grave, because it develops without regard to the needs of the whole organism.[CN] 异质组织迅速增长的后果 非常严重 因为它不顾及整个 组织的需要而发展 322 (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top