ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

射箭

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -射箭-, *射箭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[SPEAKING IN JAPANESE][CN] 安金明天要看你射箭 Shogun (1980)
See how those dead can shoot?[CN] 瞧瞧这些死人怎么能射箭 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
My husband says you wanted to see him shoot, Anjin-san.[CN] 我丈夫说你要看他射箭 安金先生 Shogun (1980)
-He said shooting arrows at a crow.[CN] 他在说射箭 The Adventures of Robin Hood (1938)
Arrows.[CN] 射箭 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
- Right. Brenda, I want you to finish the archery range.[CN] 布兰达,我要你先把射箭场整理好 Friday the 13th (1980)
Archery will not help us.[CN] 射箭不会帮到我们 Harakiri (1962)
- Setting up the archery range.[CN] -你叫她整理射箭 Friday the 13th (1980)
They're far too good for me. I'm not shooting today.[CN] 这么远对我有利 今天 我不射箭 The Adventures of Robin Hood (1938)
Shooting is not competitive category, imbecile.[CN] 射箭不是竞技运动 傻瓜 Little Darlings (1980)
Wanna see my trick shot? It's even better.[CN] -我花式射箭手法更高竿 Friday the 13th (1980)
Somebody turned on the lights at the archery range.[CN] 有人把射箭场的灯打开了 Friday the 13th (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top