ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

壕沟

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壕沟-, *壕沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trenchers. Predatory creatures that scavenged the ocean's floor before Atlantis sunk.[CN] 壕沟人,亚特兰提斯下沉前 清扫海底的掠夺性生物 Justice League: Throne of Atlantis (2015)
My liege, trenchers have been spotted at the edge of the city.[CN] 陛下,我们在城市边缘看到壕沟人了 Justice League: Throne of Atlantis (2015)
Caught five in a ditch.[CN] 我在一个壕沟抓到五个 Defiance (2008)
All the stumps and debris were used to fill in the trenches.[CN] 树桩、破瓦,所有乱七八糟的... 都被用来把壕沟填平了 A Very Long Engagement (2004)
Flood the moat, keep the rabble from the gates.[CN] 泛滥壕沟, 保存来自门的乌合之众。 Words and Pictures (2013)
What did you expect, coffins and dungeons and moats?[CN] 你以为是什么样的? 棺材 地牢 还是壕沟? Twilight (2008)
We had half the world in trenches, crawling through the mud[CN] 我们到处都挖了壕沟 在淤泥中匍匐前进 Hitler: The Rise of Evil (2003)
¤Digthroughthe ditches and burn through the witches ¤[CN] 挖壕沟 烧女巫 The Box: Part 1 (2002)
60 meters below, other robots gather it up and burry it in ditches.[CN] 在60公尺下方 其他机器人收集瓦砾埋到壕沟 The Battle of Chernobyl (2006)
No, not the moats.[CN] 不 不是壕沟 Twilight (2008)
Like a moat to keep out your enemies.[CN] 就像抵御敌人的壕沟 Riding the Bullet (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top