ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

商量

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商量-, *商量*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang] (vi ) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商量[shāng liáng, ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ, ] to consult; to talk over; to discuss; also pr. shang1 liang5, #5,640 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商量[しょうりょう, shouryou] (n,vs) consideration; deliberation; discussion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's the smartest man I've ever known. He's the only person I'd ever go to for advice.[CN] 他是我認識最聰明的人 他是我唯一會商量的人 Friends with Benefits (2011)
Could've gone either way.[CN] 还有商量的余地吗 Two Courts (2011)
That's not much of a negotiation.[CN] 这没什么好商量 S.W.A.T.: Firefight (2011)
We have a great many things to discuss.[CN] 我们还有很重要的事情要商量 J. Edgar (2011)
Okay, let us discuss it.[CN] 我们好好商量一下 Silly Season (2011)
Blown it, we've blown it, Graham.[CN] 你不了解她,甚至没跟我商量! A Few Best Men (2011)
- Sam, just get back on the bus. - We can talk about it.[CN] Sam,回到车上来,我们可以商量 Final Destination 5 (2011)
We decided we didn't want to jeopardize our relationship by getting to know each other too well.[CN] 不 我們商量過了 為了可持續發展 我們還是不要互相瞭解得太深入 The Love Car Displacement (2011)
This is insane, is he gonna be OK?[CN] 跟你商量? 对,跟我商量 抱歉我结婚害你倚老卖老 A Few Best Men (2011)
I'm sure we might be able to take another look.[CN] 相信我们还有望再商量一下 Touchback (2011)
Now, listen, I'm gonna need you in the office tomorrow. No time to relent.[CN] 听着 我要你明天来办公室 这次没得商量 J. Edgar (2011)
We can always come to some arrangement.[CN] 我們可以商量 In Time (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top