ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาไป

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาไป-, *เอาไป*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงไม้เอาไปใส่คาหรือใส่ขื่อไว้.
ออกตัวเอาไปทำผลประโยชน์ได้ เช่น ซื้อทองดีกว่าเพราะออกตัวได้ง่าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Take me?- เอาไป Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Here.- เอาไป The First Taste (2008)
Here, Here!เอาไป Portrait of a Beauty (2008)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์ Rebecca (1940)
Oh, no thank you, Frith, and I prefer that Mr. De Winter weren't troubled with them, either.ไม่ล่ะฟริธ ขอบคุณ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปให้คุณเดอ วินเทอร์อ่านด้วย Rebecca (1940)
By the way, what do you do with old bones? Bury them?เเล้วนายจะทํายังไงกับ โครงกระดูกเก่าพวกนั้นล่ะเอาไปฝังรึ Rebecca (1940)
Why don't you give these out to some of the boys in lieu of pay?เอาไอ้นี่ไปให้ลูกที่บ้านเล่นไป๊ เอาไปเลย จอห์นนี่ แพ็ตซี่ เยลลี่ Blazing Saddles (1974)
Play with these, boys, in lieu of the other things.เอาไปเล่นฆ่าเวลา Blazing Saddles (1974)
There, and that's the last.เอาไป The Little Prince (1974)
Where are you going with that?- คุณจะเอาไปไหน Jaws (1975)
We'll bring them for dinner. We ain't seen anything yet. Over.เราจะเอาไปให้คุณทํากับข้าว เเต่ยังไม่เห็นมันเลย เเค่นี่นะครับ Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along   FR: emmener
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pramūn) EN: put up for auction   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring along[PHRV] เอาไปด้วย, See also: นำไปด้วย, Syn. come along
bring back[PHRV] เอากลับไปคืน, See also: เอาไปคืน, คืน, Syn. put back
bring forward[PHRV] เอาไปวางข้างหน้า, See also: พาไปด้านหน้า
do with[PHRV] ขโมยไป, See also: เอาไปซ่อน
get back[PHRV] เอาไปคืน, See also: คืน, Syn. put back
go away with[PHRV] เอาไป, See also: ฉวยไป, ขโมย, Syn. abscond with
hole up[PHRV] ซ่อนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาไปแอบไว้, Syn. lie doggo, lie low, lie up
serve round[PHRV] นำออกไปให้, See also: เอาไปให้
take[VT] เอาไป, See also: เอา, Syn. seize, catch
take[VT] ยึด, See also: เอาไปโดยใช้กำลัง, Syn. seize, catch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.
freewareฟรีแวร์ของฟรีหมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน (ต่างกับ public domain ซึ่งไม่มีการจด ทะเบียนใด ๆ เลย ใครจะคัดลอกหรือนำไปใช้ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น)
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
reuse(รียูซ') vt. เอาไปใช้อีก,ใช้อีก,ใช้สอยอีก n. การนำไปใช้ใหม่
site(ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้., Syn. perch
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer,rob,take,filch

English-Thai: Nontri Dictionary
derogate(vt) เอาไปเสีย,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เสียงาน
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
occupy(vt) มีอยู่,เข้ายึด,เอาไป,ถือตำแหน่ง,ถือเวลา
taking(n) การเอาไป,สิ่งที่ได้,ความน่ารัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
持って行く[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
交える[まじえる, majieru] Thai: เอาไปปะปน English: to mix

German-Thai: Longdo Dictionary
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top