ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อลูมินัม

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อลูมินัม-, *อลูมินัม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminum Benzoateอลูมินัมเบนโซเอท [การแพทย์]
Aluminum Chlorideอลูมินัมคลอไรด์ [การแพทย์]
Aluminum Chloride, Anhydrousอลูมินัมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำ [การแพทย์]
Aluminum Silicatesอลูมินัมซิลิเคท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is that? Aluminum?อะไรน่ะ อลูมินัมเหรอ Four Brothers (2005)
- The aluminum could've been tainted- - don't care.อลูมินัม อาจถูกปนเปื้อนก็ได้ ไม่เห็นจะสนใจเลย The Right Stuff (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลูมินัม[n.] (alūminam) EN: aluminium   FR: aluminium [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alumina(อะลู' มินะ) n. อ๊อกไซด์ของอลูมินัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น corundum., Syn. aluminum oxide
amphibole(แอม' พิโบล) n. แร่หินวาวที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม เม็กนีเซียม โซเดียมเหล็กและอลูมินัม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top