ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากร้าย

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากร้าย-, *ปากร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากร้าย[V] be sharp-tongued, See also: be foul-mouthed, Example: เมืองที่ท่านจะไปจำพรรษานั้น ชาวบ้านปากร้ายหยาบคาย ถ้าถูกบริภาษด้วยคำหยาบคายจะทนไหวหรือ, Thai definition: มักดุด่าว่าร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากร้ายว. มักดุด่าว่าร้าย.
ปากร้ายใจดีก. พูดจาดุด่าแต่น้ำใจดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a pisser.ปากร้ายจริงๆ Airplane! (1980)
Marry the shrew? I become the sultan.แต่งงานกับผู้หญิงปากร้ายรึ ข้าจะเป็นสุลต่าน Aladdin (1992)
Trollop!ยัยผู้หญิงปากร้ายHocus Pocus (1993)
You're not as mean as you think you are, you know that?เธอไม่ได้ปากร้ายเหมือน ที่เธอคิดไว้หรอกนะ รู้มั้ย? 10 Things I Hate About You (1999)
My old man was an abusive drunk who abandoned his family.พ่อผมเป็นตาแก่ขี้เมาปากร้ายที่ทิ้งครอบครัวไป Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ Pilot (2008)
Mouthy little son of a bitch.ไอ้เจ้าเด็กปากร้ายคนนั้น Minimal Loss (2008)
- That hurt!-ปากร้าย Nowhere Boy (2009)
She's got a dirty mouth.เธอปากร้ายมาก Chuck Versus the Suburbs (2009)
How can someone who cooks for people have such a dirty mouth?คนที่ทำอาหารให้คนอื่นจะปากร้ายแบบนี้ได้ยังไง Pasta (2010)
Shall we have a drink then?เธอมันผู้หญิงใจร้าย เธอมันผู้หญิงปากร้าย Little Black Dress (2011)
♪ Giving all kinds of stupid flack ♪# แถมยังปากร้ายAsian F (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากร้าย[v.] (pāk rāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech   FR: être mauvaise langue

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp-tongued[ADJ] ปากจัด, See also: ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม, Syn. abusive, rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
shrew(ชรู) n. หญิงอารมณ์ร้าย,หญิงปากร้าย,สัตว์กินแมลง คล้ายหนูแต่มีจมูกยาวแหลม
shrewish(ชรู'อิช) adj. อารมณ์ร้าย,ปากร้าย., See also: shrewishly adv. shrewishness n.
trollop(ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj., Syn. slattern

English-Thai: Nontri Dictionary
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
shrew(n) หญิงปากร้าย,หญิงอารมณ์ร้าย,หญิงปากจัด
shrewish(adj) อารมณ์ร้าย,ชอบดุด่า,ปากร้าย,ปากจัด
waspish(adj) เหมือนตัวต่อ,หงุดหงิด,เผ็ดร้อน,ปากร้าย,แสบไส้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top