ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาลุก

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาลุก-, *ตาลุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลุก[V] (eyes) widen, See also: (eyes) dilate, Syn. ตาโต, ตาลุกตาชัน, ตาโพลง, ตาพอง, Example: แค่เขาพูดว่าจะจ่ายให้หัวละ 500 บาท ชาวบ้านก็ตาลุกแล้ว, Thai definition: ลืมตาโพลงด้วยความสนใจ, อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, แสดงอาการอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น
ตาลุกตาชัน[V] (eyes) widen, See also: (eyes) dilate, Syn. ตาลุกโพลง, ตาพอง, ตาลุก, ตาโต, Example: เขาตาลุกตาชันเมื่อนึกถึงเงินก้อนโตที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้, Thai definition: อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, แสดงอาการอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาลุกก. ลืมตาโพลงด้วยความสนใจ.
ตาลุก ๒, ตาลุกตาชันว. อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, แสดงอาการอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, ตาโต หรือ ตาพอง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The auction item this time is really making eyes bright.ของประมูลชิ้นนี้จะทำให้ตาลุกวาวทีเดียว Episode #1.3 (2009)
Oh, we just lit up. Oh....เราตาลุกวาว โอ้... The Pact (2012)
♪ eyes on fire, eyes on fire#ตาลุกเป็นไฟ เป็นเปลวเพลิง# The Role You Were Born to Play (2012)
One minute, you're in this blissful teen romance, and next, she sees fangs, glowing eyes, claws.หนึ่งนาที ที่นายได้เต็มอิ่มกับรักวัยรุ่นนี่ แล้วต่อมา เธอก็จะเห็นเขี้ยว ดวงตาลุกโชน กรงเล็บ Visionary (2013)
Because the Rachel I know would be furious at Santana for breezing into town and beating us at booking the first gig.เพราะเรเชลที่ฉันรู้จัก ต้องอิจฉาตาลุกเป็นไฟแน่ ที่ก้าวเข้ามาในวงการ แล้วตัดหน้าเรา ด้วยการถ่ายโฆษณาตัวแรก Tina in the Sky with Diamonds (2013)
♪ went up the spout again"หันหลังมาทำตาลุกวาว" Gatekeeper (2013)
♪ went up the spout again"หันหลังมาทำตาลุกวาว" Gatekeeper (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top