ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

écoute

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -écoute-, *écoute*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อฟัง [v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ฟังดนตรี[v. exp.] (fang dontrī) EN: listening to music   FR: écouter de la musique
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations
ฟังเพลง [v. exp.] (fang phlēng) FR: écouter des chansons
ฝังเสียง[v. exp.] (fang sīeng) EN: listen to   FR: écouter la voix ; entendre la voix
ฟังวิทยุ[v. exp.] (fang witthayu) EN: listen to the radio   FR: écouter la radio
หูฟัง[n.] (hūfang) EN: headphones ; earpiece   FR: écouteur [m] ; oreillette [f]
การฟัง[n. exp.] (kān fang) EN: listening ; hearing   FR: écoute [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top