ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

You ( Y UW1) order ( AO1 R D ER0) a ( AH0) pitcher ( P IH1 CH ER0),

I'm ( AY1 M) gonna ( G AA1 N AH0) be ( B IY1) charming ( CH AA1 R M IH0 NG) as ( AE1 Z) hell ( HH EH1 L).

 


  

 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
order
 • คำสั่ง: คำบัญชา [Lex2]
 • ใบสั่งซื้อสินค้า: คำสั่งซื้อสินค้า [Lex2]
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย[Lex2]
 • ลำดับ[Lex2]
 • สั่ง: สั่งการ, บงการ, ออกคำสั่ง, บัญชา [Lex2]
 • สั่งซื้อ: สั่งจอง [Lex2]
 • จัดระเบียบ: จัดให้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • (ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ [Hope]
 • (n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน [Nontri]
 • (vt) สั่ง,สั่งซื้อ,จัด,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เป็นระเบียบ [Nontri]
 • /AO1 R D ER0/ [CMU]
 • (v) /'ɔːdər/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
pitcher
 • เหยือก: เหยือกน้ำ, เหยือกน้ำที่มีสองหู, คนโท [Lex2]
 • ผู้ขว้าง: ผู้โยน, ผู้ปา [Lex2]
 • ตำแหน่งนักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล: ตำแหน่งพิทเชอร์ [Lex2]
 • (พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา [Hope]
 • (n) เหยือกน้ำ [Nontri]
 • /P IH1 CH ER0/ [CMU]
 • (n) /p'ɪtʃər/ [OALD]
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
gonna
 • คำย่อของ going to[Lex2]
 • คำพูดย่อของ going to[Lex2]
 • /G AA1 N AH0/ [CMU]
 • (v) /g'ɒnə/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
charming
 • ที่ใช้เวทย์มนตร์: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต [Lex2]
 • มีเสน่ห์: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน,น่ารัก [Lex2]
 • (ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์. ###SW. charmingly adv. ###S. enchanting, [Hope]
 • (adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ [Nontri]
 • /CH AA1 R M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /tʃ'aːmɪŋ/ [OALD]
  [charm]
 • การร่ายเวทย์มนตร์: การร่ายคาถา [Lex2]
 • เครื่องรางของขลัง: เครื่องราง [Lex2]
 • ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง[Lex2]
 • ใช้เสน่ห์: ทำให้หลงใหล [Lex2]
 • เวทย์มนตร์: เวทย์, มนตร์, คาถา [Lex2]
 • สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา: สะกดมนตร์ [Lex2]
 • เสน่ห์: ความเย้ายวนใจ [Lex2]
 • (ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา. ###SW. charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย [Hope]
 • (n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป [Nontri]
 • (vt) ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้จับใจ,ดึงดูดใจ,ทำเสน่ห์ [Nontri]
 • /CH AA1 R M/ [CMU]
 • (v) /tʃ'aːm/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
hell
 • ขุมนรก: นรก, อเวจี [Lex2]
 • (เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย [Hope]
 • (n) นรก,ขุมนรก,ยมโลก,สถานการพนัน [Nontri]
 • /HH EH1 L/ [CMU]
 • (n) /h'ɛl/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top