ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

You'll ( Y UW1 L) be with ( B IY1 W IH1 DH) a ( AH0) highly ( HH AY1 L IY0) strung ( S T R AH1 NG) and ( AH0 N D) temperamental ( T EH2 M P R AH0 M EH1 N T AH0 L) team ( T IY1 M) of ( AH1 V) rank ( R AE1 NG K) amateurs ( AE1 M AH0 CH ER2 Z) who ( HH UW1) just ( JH AH1 S T) happen to ( HH AE1 P AH0 N T UW1) be ( B IY1) brilliant ( B R IH1 L Y AH0 N T) at ( AE1 T) what ( W AH1 T) they ( DH EY1) do ( D UW1).

 


  

 
You'll
 • (ยูลฺ) abbr. you will,you shall [Hope]
 • /Y UW1 L/ [CMU]
 • (v) /juːl/ [OALD]
be with
 • อยู่กับ[Lex2]
 • ทำงานให้: ทำงานกับ [Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, เข้าข้างฝ่าย [Lex2]
 • เข้าใจและชอบ (สิ่งที่ทันสมัย) (คำไม่เป็นทางการ): ชื่นชอบ [Lex2]
 • เข้าใจสิ่งที่อธิบาย: ตามทัน(การสนทนา,ความคิด) [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
highly
 • โดยมีตำแหน่งสูง[Lex2]
 • อย่างมาก: อย่างสูง, อย่างยิ่ง, อย่างชื่นชมหรือยกย่องมาก, ในระดับสูง, ในราคาสูง [Lex2]
 • (ไฮ'ลี) adv. อย่างมาก ###S. very,favourably,greatly [Hope]
 • /HH AY1 L IY0/ [CMU]
 • (a) /h'aɪliː/ [OALD]
strung
 • (สทรัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ string, strung out ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ string [Nontri]
 • /S T R AH1 NG/ [CMU]
 • (v) /str'ʌŋ/ [OALD]
  [string]
 • เชือก: สายผูก, สายป่าน [Lex2]
 • การเรียงต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ[Lex2]
 • แถว: ทาง [Lex2]
 • ฝูงสัตว์ที่มีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน[Lex2]
 • สายดนตรี[Lex2]
 • สายสร้อย: สายประคำคอ, สายร้อย [Lex2]
 • ใส่สาย: ร้อยสาย [Lex2]
 • จัดเรียงเป็นแถว[Lex2]
 • ผูกด้วยเชือก: มัดด้วยเชือก, มัดด้วยสายรัด [Lex2]
 • ทำจากเชือก: ทำจากสายป่าน [Lex2]
 • (สทริง) {strung,strung,stringing,strings} n. เชือก,ด้าย,ป่าน,สายดึง,เชือกร้อย,สายร้อย,บรรทัด,แถว,ห่วง,ทาง,อนุกรม,vt. จัดให้มีสาย,ร้อย,สน,เชื่อมต่อเป็นสาย,จัดเป็นอนุกรม,จัดเป็นลำดับ,ประดับด้วยสาย,ดึงสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรียงกันเป็นแถว [Hope]
 • (n) สาย,เชือก,เส้น,ฝูง,แถว,บรรทัด,ทาง [Nontri]
 • (vt) ขึงสาย,ผูกเชือก,ร้อย,สน,ทำให้ตึง,จัดลำดับ [Nontri]
 • /S T R IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /str'ɪŋ/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
temperamental
 • ที่มีอารมณ์แปรปรวน: ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, เจ้าอารมณ์, มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, มีความรู้สึกไว, ที่เปลี [Lex2]
 • (เทมเพอระเมน'เทิล) adj. เจ้าอารมณ์,มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย,มีความรู้สึกไว,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. [Hope]
 • (adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์ [Nontri]
 • /T EH2 M P R AH0 M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • /T EH2 M P ER0 M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • (j) /tˌɛmprəm'ɛntl/ [OALD]
team
 • กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน: คณะทำงาน [Lex2]
 • กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ: สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ [Lex2]
 • จัดทีม: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม [Lex2]
 • ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป[Lex2]
 • ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป[Lex2]
 • (ทีม) n. กอง,หน่วย,คณะ,ชุดนักกีฬา,กลุ่มคน,กลุ่มสัตว์. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย,ขนส่งเป็นกลุ่ม,ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ,ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว. ###S. unit,crew,group [Hope]
 • (n) พวก,ชุด,หน่วย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทีม [Nontri]
 • (vi) รวมเป็นชุด,ขับรถบรรทุก,ขับรถไปเป็นทีม [Nontri]
 • /T IY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'iːm/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
rank
 • ตำแหน่ง[Lex2]
 • ยศ[Lex2]
 • แถว: ขบวน [Lex2]
 • ชนชั้น: ตำแหน่งทางสังคม [Lex2]
 • จัดตำแหน่ง: จัดลำดับ [Lex2]
 • จัดแถว: จัดขบวน [Lex2]
 • มียศสูง: มีตำแหน่งสูงกว่า [Lex2]
 • ฉาวโฉ่: เต็มที่, อย่างชัดๆ, อย่างโต้งๆ [Lex2]
 • เหม็น: เน่า, ฉุน [Lex2]
 • รกทึบ: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป [Lex2]
 • น่าเกลียด[Lex2]
 • (แรงคฺ) n.,v. (จัด) ตำแหน่ง,ยศ,ชั้น,แถว,ขบวน,รูปขบวน,กองทหาร ###S. position,standing,class [Hope]
 • (n) ตำแหน่ง,แถว,ยศ,ขบวน,ชั้น [Nontri]
 • (vi,vt) จัดแถว,ตั้งแถว,จัดขบวน,จัดตำแหน่ง,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /R AE1 NG K/ [CMU]
 • (v) /r'æŋk/ [OALD]
amateurs
 • /AE1 M AH0 CH ER2 Z/ [CMU]
 • /AE1 M AH0 T ER2 Z/ [CMU]
 • (n) /'æmətəz/ [OALD]
  [amateur]
 • ซึ่งไม่มีทักษะ: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ [Lex2]
 • ผู้ที่ไม่มีทักษะ: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ [Lex2]
 • มือสมัครเล่น: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น [Lex2]
 • สมัครเล่น[Lex2]
 • (แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง [Hope]
 • (n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ [Nontri]
 • /AE1 M AH0 CH ER2/ [CMU]
 • /AE1 M AH0 T ER2/ [CMU]
 • (n) /'æmətər/ [OALD]
who
 • องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)[Lex2]
 • ใคร[Lex2]
 • บุคคลซึ่ง: บุคคลที่ [Lex2]
 • (ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น) [Hope]
 • (pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่ [Nontri]
 • /HH UW1/ [CMU]
 • (n) /dˌʌbljuːˌɛɪtʃ'ɒu/ [OALD]
 • (prp) /huː/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
happen to
 • เกิดขึ้นกับ[Lex2]
 • ทำให้เสียหาย: ทำให้พัง, ทำให้หาย [Lex2]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
brilliant
 • แพรวพราย: พรายแสง, พริ้งพราย, ส่องแสง, แพรวพราว [Lex2]
 • งดงาม: สวยงาม [Lex2]
 • (บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา ###SW. brilliantness n. ดูbrilliant ###S. glittering [Hope]
 • (adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม [Nontri]
 • /B R IH1 L Y AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /br'ɪlɪəʳnt/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) /wɒt/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top