ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

We ( W IY1) prepare ( P R IY0 P EH1 R) the ( DH AH0) newly ( N UW1 L IY0)-unemployed ( AH2 N EH0 M P L OY1 D) for ( F AO1 R) the ( DH AH0) emotional ( IH0 M OW1 SH AH0 N AH0 L) and ( AH0 N D) physical ( F IH1 Z IH0 K AH0 L) hurdles ( HH ER1 D AH0 L Z) of ( AH1 V) job ( JH AA1 B) hunting ( HH AH1 N T IH0 NG),

while ( W AY1 L) minimising legal ( L IY1 G AH0 L) blowback .

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
prepare
 • จัดเตรียม: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม [Lex2]
 • วางแผนล่วงหน้า[Lex2]
 • เตรียมอาหาร[Lex2]
 • (พรีแพร์') vt..vi. เตรียม,ฝึก,ปรุง,ผลิต. ###SW. preparer n. [Hope]
 • (vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง [Nontri]
 • /P R IY0 P EH1 R/ [CMU]
 • (v) /pr'ɪp'ɛəʳr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
newly
 • สดๆ ร้อนๆ: เมื่อเร็วๆ นี้ [Lex2]
 • (นิว'ลี) adj. เมื่อเร็ว ๆ นี้,ใหม่ ###S. recently [Hope]
 • (adv) ใหม่เอี่ยม,ใหม่,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /N UW1 L IY0/ [CMU]
 • (a) /nj'uːliː/ [OALD]
unemployed
 • ซึ่งว่างงาน: ซึ่งไม่ทำงาน [Lex2]
 • ซึ่งไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์: ซึ่งไม่ได้นำมาใช้งาน [Lex2]
 • คนว่างงาน: ผู้ว่างงาน [Lex2]
 • (อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ,ตกงาน,ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ [Hope]
 • (adj) ว่างงาน,ตกงาน [Nontri]
 • /AH2 N EH0 M P L OY1 D/ [CMU]
 • (j) /ˌʌnɪmpl'ɔɪd/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
emotional
 • เกี่ยวกับอารมณ์[Lex2]
 • ถืออารมณ์เป็นใหญ่: ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน [Lex2]
 • (อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์,เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งกระเทือนอารมณ์,ซึ่งเร้าอารมณ์ ###S. feeling [Hope]
 • (adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก [Nontri]
 • /IH0 M OW1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • /IY1 M OW2 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪm'ɒuʃənl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
physical
 • เกี่ยวกับร่างกาย[Lex2]
 • เกี่ยวกับรูปธรรม: เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้, ที่สามารถสัมผัสได้ [Lex2]
 • เกี่ยวกับธรรมชาติ: เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ, เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก [Lex2]
 • ทางวัตถุ: ืทางกายภาพ, เกี่ยวกับวัตถุ [Lex2]
 • เกี่ยวกับฟิสิกส์: เชิงฟิสิกส์ [Lex2]
 • เกี่ยวกับตัณหาราคะ: เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก, เกี่ยวกับกิเลสตัณหา [Lex2]
 • การตรวจร่างกาย (ทางการแพทย์)[Lex2]
 • (ฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ทางวัตถุ,โดยรูปร่าง,โดยพละของธรรมชาติ,แท้จริง,แน่แท้,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. n. การตรวจร่างกาย. ###SW. physicalness n. ###S. somatic,carnal [Hope]
 • (adj) ทางร่างกาย,กายภาพ,ทางวัตถุ,เกี่ยวกับธรรมชาติ,แท้จริง [Nontri]
 • /F IH1 Z IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /f'ɪzɪkl/ [OALD]
hurdles
 • /HH ER1 D AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /h'ɜːʳdlz/ [OALD]
  [hurdle]
 • กระโดดข้ามรั้ว[Lex2]
 • เครื่องกีดขวาง: อุปสรรค [Lex2]
 • รั้วสำหรับกระโดดข้าม[Lex2]
 • (เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว. ###SW. hurdler n. ###S. obstacle, [Hope]
 • (n) รั้วไม้,อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง [Nontri]
 • (vt) เหวี่ยง,ข้าม,ล้อมรั้ว [Nontri]
 • /HH ER1 D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /h'ɜːʳdl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
job
 • การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง)[Lex2]
 • ความรับผิดชอบ: หน้าที่ [Lex2]
 • งาน: อาชีพ, การทำมาหากิน [Lex2]
 • งาน: ชิ้นงาน [Lex2]
 • มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย[Lex2]
 • (จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง [Hope]
 • (n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่ [Nontri]
 • (vt) ขายส่ง,ให้เช่า,เหมาให้ทำ,มอบงาน [Nontri]
 • /JH AA1 B/ [CMU]
 • /JH OW1 B/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɒub/ [OALD]
 • (v) /ʤ'ɒb/ [OALD]
hunting
 • การล่าสัตว์[Lex2]
 • (ฮัน'ทิง) n. การล่า,การล่าสัตว์,การค้นหา adj. เกี่ยวกับการล่าสัตว์,เกี่ยวกับการล่าหรือค้นหา [Hope]
 • /HH AH1 N T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /h'ʌntɪŋ/ [OALD]
  [hunt]
 • การค้นหา: การติดตาม [Lex2]
 • ค้นหา: ติดตาม [Lex2]
 • ล่า: ไล่, ล่าสัตว์, จับ, ไล่ล่า, วิ่งล่า, ไล่ตาม, ค้นหา [Lex2]
 • (ฮันทฺ) vt. vi. ล่า,ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามหา,-n. การล่า,การล่าสัตว์,บริเวณที่ตามล่า,การค้นหา ###SW. huntable adj. huntedly adv. [Hope]
 • (vt) ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามล่า [Nontri]
 • /HH AH1 N T/ [CMU]
 • (v) /h'ʌnt/ [OALD]
while
 • ขณะที่: ระหว่างเวลา, ในขณะที่ [Lex2]
 • ถึงแม้ว่า: แม้ว่า, ทั้งๆที่ [Lex2]
 • ในทางตรงกันข้าม[Lex2]
 • ชั่วขณะหนึ่ง: พักหนึ่ง, ขณะหนึ่ง [Lex2]
 • (ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา, [Hope]
 • (con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่ [Nontri]
 • (n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว [Nontri]
 • /W AY1 L/ [CMU]
 • /HH W AY1 L/ [CMU]
 • (v) /waɪl/ [OALD]
legal
 • เกี่ยวกับกฎหมาย: เกี่ยวกับศาลกฎหมาย [Lex2]
 • ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย[Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย: ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย [Lex2]
 • (ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย. ###SW. legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย. [Hope]
 • (adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย [Nontri]
 • /L IY1 G AH0 L/ [CMU]
 • (j) /l'iːgl/ [OALD]
blowback
 • (n) /bl'ɒubæk/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top