ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Transnational ( T R AE0 N S N AE1 SH AH0 N AH0 L) corporations ( K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N Z) have ( HH AE1 V) a ( AH0) long ( L AO1 NG) and ( AH0 N D) dark ( D AA1 R K) history ( HH IH1 S T ER0 IY0) of ( AH1 V) condoning ( K AH0 N D OW1 N IH0 NG) tyrannical ( T ER0 AE1 N IH0 K AH0 L) governments ( G AH1 V ER0 N M AH0 N T S).

 


  

 
Transnational
 • บริษัทข้ามชาติ[Lex2]
 • ประกอบด้วยชนชาติต่างกัน[Lex2]
 • ข้ามประเทศ[Lex2]
 • /T R AE0 N S N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
corporations
 • /K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /kˌɔːpər'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [corporation]
 • บริษัท[Lex2]
 • (คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล [Hope]
 • (n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล [Nontri]
 • /K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /kˌɔːpər'ɛɪʃən/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
long
 • กางเกงขายาว[Lex2]
 • ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
 • ยาวนาน: นาน, มีระยะนาน [Lex2]
 • ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ): นาน [Lex2]
 • ยืดยาว (รายการต่างๆ)[Lex2]
 • เวลานาน: เวลาที่ยาวนาน [Lex2]
 • ปรารถนา: อยากได้, รอคอย, ต้องการ [Lex2]
 • (ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่) [Hope]
 • (adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า [Nontri]
 • (vi) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ [Nontri]
 • /L AO1 NG/ [CMU]
 • (v) /l'ɒŋ/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
dark
 • คล้ำ: เข้ม, (สี)แก่ [Lex2]
 • ความมืด: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง [Lex2]
 • ช่วงเวลาดึก: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ [Lex2]
 • ชั่วร้าย: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน [Lex2]
 • มืด: มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม [Lex2]
 • ลึกลับ: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน [Lex2]
 • สลดใจ: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง [Lex2]
 • (ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด. ###SW. darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark ###S. dim, [Hope]
 • (adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม [Nontri]
 • (n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ [Nontri]
 • /D AA1 R K/ [CMU]
 • (n) /d'aːk/ [OALD]
history
 • ประวัติศาสตร์: ความเป็นมา, พงศาวดาร [Lex2]
 • (ฮิล'ทรี) n. ประวัติศาสตร์ ###S. record,chronicle,annals,past [Hope]
 • (n) ประวัติศาสตร์,พงศาวดาร,เรื่องราว,เหตุการณ์ในอดีต [Nontri]
 • /HH IH1 S T ER0 IY0/ [CMU]
 • /HH IH1 S T R IY0/ [CMU]
 • (n) /h'ɪstriː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
condoning
 • /K AH0 N D OW1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /k'ənd'ɒunɪŋ/ [OALD]
  [condone]
 • ให้อภัย[Lex2]
 • (คันโดน') {condoned,condoning,condones} vt. อภัย,ไม่เอาโทษ,ไม่เอาผิด adj. ###SW. condoner n. ดูcondone ###S. forgive,excuse [Hope]
 • (vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด [Nontri]
 • /K AH0 N D OW1 N/ [CMU]
 • (v) /k'ənd'ɒun/ [OALD]
tyrannical
 • เกี่ยวกับทรราชย์: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์ [Lex2]
 • (ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์. ###SW. tyrannically adj. [Hope]
 • (adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ [Nontri]
 • /T ER0 AE1 N IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /t'ɪr'ænɪkl/ [OALD]
governments
 • /G AH1 V ER0 N M AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /g'ʌvənmənts/ [OALD]
  [government]
 • รัฐบาล: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร [Lex2]
 • (กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง ###SW. governmental adj. ###S. order,rule control ###A. anarchy,chaos [Hope]
 • (n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม [Nontri]
 • /G AH1 V ER0 N M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /g'ʌvənmənt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top