ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

This ( DH IH1 S) is ( IH1 Z) a ( AH0) necessary ( N EH1 S AH0 S EH2 R IY0) and ( AH0 N D) practical ( P R AE1 K T IH0 K AH0 L) gift ( G IH1 F T) I ( AY1) give to ( G IH1 V T UW1) you ( Y UW1) and ( AH0 N D) you ( Y UW1) must ( M AH1 S T) never ( N EH1 V ER0) forget ( F ER0 G EH1 T) to ( T UW1) honor ( AA1 N ER0) your ( Y AO1 R) renowned ( R IH0 N AW1 N D) teacher ( T IY1 CH ER0) Mem Anna ( AE1 N AH0) Leonowens .

 


  

 
This
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
necessary
 • จำเป็น: ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งเป็นที่ต้องการ, สำคัญ [Lex2]
 • ปัจจัย: สิ่งจำเป็น [Lex2]
 • (เนส'ซิเซอรี) adj. จำเป็น,ไม่มีทางอื่น,สำคัญ n. สิ่ง จำเป็น,ความจำเป็น [Hope]
 • (adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้ [Nontri]
 • /N EH1 S AH0 S EH2 R IY0/ [CMU]
 • (n) /n'ɛsəsəriː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
practical
 • ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง: ที่ใช้ได้จริง [Lex2]
 • (แพรค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการกระทำ,ใช้ได้,เหมาะสม,มีประโยชน์,ตามความเป็นจริง,เน้นในทางปฏิบัติ,ได้ผล. ###SW. practicality,practicalness n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ,ปฏิบัติจริง,เป็นการเป็นงาน,ได้ผล [Nontri]
 • /P R AE1 K T IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /pr'æktɪkl/ [OALD]
gift
 • ของขวัญ: ของกำนัล, ของฝาก, ของเยี่ยม [Lex2]
 • พรสวรรค์: ความสามารถพิเศษ [Lex2]
 • |das, pl. Gifte| พิษ, สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย [LongdoDE]
 • (กิฟทฺ) n. ของขวัญ,พรสวรรค์ vt. ให้,มอบให้ [Hope]
 • (n) ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์ [Nontri]
 • /G IH1 F T/ [CMU]
 • (v) /g'ɪft/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
give to
 • ส่งให้กับ: ส่งให้, มอบให้ [Lex2]
 • เตรียม: จัดหา, จัดส่ง [Lex2]
 • ชอบทำ: มีนิสัยของ [Lex2]
 • ถูก (โชคชะตา) กำหนดให้กับ (บางคน)[Lex2]
 • ให้กำเนิด: คลอดลูก [Lex2]
 • ยืนยันว่าเป็นจริง[Lex2]
 • เชื่อถือ: เชื่อในเกียรติของ [Lex2]
 • ช่วยให้ (แพร่) กระจาย: แพร่สะพัด [Lex2]
 • ฟังหรือเผ้าดูอย่างระมัดระวัง[Lex2]
 • เริ่มมีผลต่อ[Lex2]
 • สนใจ: สังเกตเห็น [Lex2]
 • ยอมรับภาระ (ที่ทำให้ยากจะเป็นอิสระในอนาคต)[Lex2]
 • ลงโทษ: ดุด่า [Lex2]
 • แสดงว่า (บางสิ่ง) ไม่เป็นจริง[Lex2]
 • ทำให้ชะงัก: ทำให้หยุดคิด, ไตร่ตรอง [Lex2]
 • แทนที่ด้วย: ตามมาด้วย [Lex2]
 • ทำให้เกิด: เป็นสาเหตุของ [Lex2]
 • คิดรอบคอบเกี่ยวกับ: พิจารณา, คิดถึง [Lex2]
 • พูดเสียงดัง: พูดัง [Lex2]
 • แสดงความรู้สึก: แสดงออก [Lex2]
 • แสดงความคิด: แสดงออก [Lex2]
 • ยอมหลีกทางให้: ยอมอ่อนข้อให้ [Lex2]
 • ยอมให้ทาง (การจราจร)[Lex2]
 • แทนที่[Lex2]
 • ปล่อยให้แสดงอารมณ์[Lex2]
 • ให้มีน้ำหนัก[Lex2]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
must
 • ต้อง: จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง [Lex2]
 • น่าจะ: คงจะ, ควรจะ [Lex2]
 • สิ่งจำเป็น: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ [Lex2]
 • เหล้าไวน์ใหม่: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ [Lex2]
 • (มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ [Hope]
 • (va) จำต้อง,จำเป็น,ต้อง,น่าจะ [Nontri]
 • /M AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /mʌst/ [OALD]
never
 • ไม่มีทาง: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน [Lex2]
 • (เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย ###S. not ever [Hope]
 • (adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด [Nontri]
 • /N EH1 V ER0/ [CMU]
 • (a) /n'ɛvər/ [OALD]
forget
 • ลืม: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม [Lex2]
 • (ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) . ###SW. forgettable adj. forgetter n. ###S. lose [Hope]
 • (vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ [Nontri]
 • /F ER0 G EH1 T/ [CMU]
 • /F AO0 R G EH1 T/ [CMU]
 • (v) /f'əg'ɛt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
honor
 • เกียรติ: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ [Lex2]
 • ความเคารพ: การนับถือ [Lex2]
 • เคารพ: แสดงความเคารพ, นับถือ [Lex2]
 • ชื่อเสียง[Lex2]
 • ให้เกียรติ[Lex2]
 • (ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน [Hope]
 • /AA1 N ER0/ [CMU]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
renowned
 • ซึ่งมีชื่อเสียง[Lex2]
 • (รีเนาดฺ') adj. มีชื่อเสียง,มีกิตติ-ศัพท์เลื่องลือ,มีเกียรติคุณ [Hope]
 • (adj) เป็นที่เลื่องลือ,มีชื่อเสียง,มีกิตติศัพท์ [Nontri]
 • /R IH0 N AW1 N D/ [CMU]
 • (j) /r'ɪn'aund/ [OALD]
teacher
 • ผู้สอน: ครู, คุณครู, อาจารย์ [Lex2]
 • สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้[Lex2]
 • (ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์. ###SW. teachership n. [Hope]
 • (n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน [Nontri]
 • /T IY1 CH ER0/ [CMU]
 • (n) /t'iːtʃər/ [OALD]
Anna
 • (แอน' นะ) n. บันทึกหนึ่ง (โดยเฉพาะเหตุการณ์ประจำปี) ของ annals (a record) [Hope]
 • /AE1 N AH0/ [CMU]
 • (n) /'ænə/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top