ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Thesis ( TH IY1 S IH2 S),

antithesis ( AE0 N T IH1 TH AH0 S AH0 S),

synthesis ( S IH1 N TH AH0 S AH0 S),

causes ( K AA1 Z AH0 Z) of ( AH1 V) causal ( K AO1 Z AH0 L) causation ( K AO2 Z EY1 SH AH0 N).

 


  

 
Thesis
 • หัวข้อของบทความ[Lex2]
 • วิทยานิพนธ์[Lex2]
 • ข้อวินิจฉัย: ข้อสมมุติ, ข้อสรุป [Lex2]
 • (ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses [Hope]
 • (n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ [Nontri]
 • /TH IY1 S IH2 S/ [CMU]
 • (n) /th'iːsɪs/ [OALD]
antithesis
 • การใช้ถ้อยคำขัดแย้งกัน[Lex2]
 • สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง: ผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง [Lex2]
 • (n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม [Nontri]
 • /AE0 N T IH1 TH AH0 S AH0 S/ [CMU]
 • (n) /'ænt'ɪthəsɪs/ [OALD]
synthesis
 • การปะติดปะต่อ: การรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน, การประสม [Lex2]
 • การสังเคราะห์[Lex2]
 • (ซินธี'ซิส) n. การสังเคราะห์ ###SW. synthesist n. pl. syntheses [Hope]
 • (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม [Nontri]
 • /S IH1 N TH AH0 S AH0 S/ [CMU]
 • (n) /s'ɪnthəsɪs/ [OALD]
causes
 • /K AA1 Z AH0 Z/ [CMU]
 • /K AO1 Z IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːzɪz/ [OALD]
  [cause]
 • ทำให้เกิด: ก่อให้เกิด [Lex2]
 • สาเหตุ[Lex2]
 • หัวเรื่องของการอภิปราย[Lex2]
 • เหตุผลที่ดี: เหตุผลที่เหมาะ [Lex2]
 • (คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้ ###S. motive [Hope]
 • (n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ [Nontri]
 • (vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ [Nontri]
 • /K AA1 Z/ [CMU]
 • /K AO1 Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːz/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
causal
 • เกี่ยวกับสาเหตุ: เกี่ยวกับที่มา, เกี่ยวกับต้นเหตุ [Lex2]
 • (แคส'ซัล) adj. เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ [Nontri]
 • /K AO1 Z AH0 L/ [CMU]
 • (j) /k'ɔːzl/ [OALD]
causation
 • การเป็นสาเหตุให้เกิดผลขึ้น[Lex2]
 • (คอเซ'เชิน) n. การทำให้เกิดขึ้น,ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สาเหตุ [Hope]
 • /K AO2 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ɔːz'ɛɪʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top