ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

In ( IH0 N) this ( DH IH1 S) book ( B UH1 K), the ( DH AH0) writer ( R AY1 T ER0) contrasts ( K AA1 N T R AE0 S T S) Japan ( JH AH0 P AE1 N) with ( W IH1 DH) America ( AH0 M EH1 R IH0 K AH0).

 


  

 
In
  • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
  • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
  • ใน: ข้างใน [Lex2]
  • ไม่[Lex2]
  • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
  • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
  • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
  • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
  • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
  • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
  • /IH0 N/ [CMU]
  • /IH1 N/ [CMU]
  • (n) /ɪn/ [OALD]
this
  • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
  • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
  • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
  • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
  • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
  • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
  • /DH IH1 S/ [CMU]
  • /DH IH0 S/ [CMU]
  • (j) /ðɪs/ [OALD]
book
  • หนังสือ[Lex2]
  • จอง: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า [Lex2]
  • บันทึกข้อหา: เขียนใบสั่ง [Lex2]
  • (บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง [Hope]
  • (n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์ [Nontri]
  • (vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก [Nontri]
  • /B UH1 K/ [CMU]
  • (v) /b'uk/ [OALD]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
writer
  • นักเขียน: นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี [Lex2]
  • (ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้ ###S. litterateur [Hope]
  • (n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง [Nontri]
  • /R AY1 T ER0/ [CMU]
  • (n) /r'aɪtər/ [OALD]
contrasts
  • /K AA1 N T R AE0 S T S/ [CMU]
  • /K AH0 N T R AE1 S T S/ [CMU]
  • (n) /k'ɒntraːsts/ [OALD]
  • (v) /k'əntr'aːsts/ [OALD]
    [contrast]
  • ความแตกต่าง: ความตรงกันข้าม [Lex2]
  • ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด[Lex2]
  • แตกต่างกัน[Lex2]
  • เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง[Lex2]
  • สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง: ข้อแตกต่าง, ข้อเปรียบเทียบ [Lex2]
  • (n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน. ###SW. contrastable adj. ดูcontrast [Hope]
  • (n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม [Nontri]
  • (vi) ตัดกัน,ผิดแผกกัน,แตกต่าง,ตรงกันข้าม [Nontri]
  • (vt) เทียบเคียง,เปรียบ,เทียบ [Nontri]
  • /K AA1 N T R AE0 S T/ [CMU]
  • /K AH0 N T R AE1 S T/ [CMU]
  • (n) /k'ɒntraːst/ [OALD]
  • (v) /k'əntr'aːst/ [OALD]
Japan
  • ญี่ปุ่น: ประเทศญี่ปุ่น [Lex2]
  • ประเทศญี่ปุ่น[Lex2]
  • ประเทศญี่ปุ่น [LongdoDE]
  • (จะแพน') n. ญี่ปุ่น,ประเทศญี่ปุ่น. ###S. Nippon [Hope]
  • (n) ประเทศญี่ปุ่น [Nontri]
  • /JH AH0 P AE1 N/ [CMU]
  • (n) /ʤ'əp'æn/ [OALD]
  • (v) /ʤ'əp'æn/ [OALD]
with
  • ต้าน: ถอน [Lex2]
  • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
  • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
  • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
  • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
  • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
  • /W IH1 DH/ [CMU]
  • /W IH1 TH/ [CMU]
  • (in) /wɪð/ [OALD]
America
  • ทวีปอเมริกา[Lex2]
  • สหรัฐอเมริกา: ประเทศสหรัฐอเมริกา [Lex2]
  • อเมริกา[Lex2]
  • (อะเม' ริกา) n. สหรัฐอเมริกา, ทวีปอเมริกา (อาจเรียกว่า the Americas) [Hope]
  • /AH0 M EH1 R IH0 K AH0/ [CMU]
  • (n) /'əm'ɛrɪkə/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top