ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) can't ( K AE1 N T) find ( F AY1 N D) the ( DH AH0) words ( W ER1 D Z) to ( T UW1) truly ( T R UW1 L IY0) express ( IH0 K S P R EH1 S) my ( M AY1) joy ( JH OY1) at ( AE1 T) the ( DH AH0) rekindling ( R IY0 K IH1 N D L IH0 NG) of ( AH1 V) our ( AW1 ER0) association ( AH0 S OW2 S IY0 EY1 SH AH0 N).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
can't
 • (คานทฺ,แคนทฺ) abbrev. can not [Hope]
 • /K AE1 N T/ [CMU]
 • (v) /kaːnt/ [OALD]
find
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /f'aɪnd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
words
 • สุนทรพจน์: การพูด [Lex2]
 • /W ER1 D Z/ [CMU]
 • (v) /w'ɜːʳdz/ [OALD]
  [word]
 • คำ[Lex2]
 • ข่าวสาร: ข้อมูล, ข่าว [Lex2]
 • ข่าวลือ: คำซุบซิบ, คำนินทา [Lex2]
 • คำสัญญา: คำรับรอง, คำรับประกัน [Lex2]
 • คำสั่ง: คำบัญชา [Lex2]
 • คำบอกรหัส: รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน [Lex2]
 • พูด: แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด [Lex2]
 • คำพูดแบบฉุนๆ: คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง [Lex2]
 • เนื้อเพลง: เนื้อร้อง [Lex2]
 • (เวิร์ด) n. คำ,คำศัพท์,คำพูด,ถ้อยคำ,ศัพท์,ศัพท์โดด ๆ ,ภาษา,เนื้อเพลง vt. แสดงออกเป็นคำพูด,ทำให้เป็นคำพูด words คำพูดถ้อยคำ,คำสนทนา,เนื้อเพลง,การออกเสียง,คำสัญญา,คำมั่น,คำผ่าน,คำสั่ง,คติพจน์, -Phr. (in a word โดยสรุป) [Hope]
 • (n) คำพูด,คำมั่น,ข่าว,คำสั่ง,ศัพท์,สุภาษิต [Nontri]
 • (vt) กล่าว,พูด,เขียนเป็นคำพูด [Nontri]
 • /pronunc/ [CMU]
 • /W ER1 D/ [CMU]
 • (type) /prɒnunc/ [OALD]
 • (v) /w'ɜːʳd/ [OALD]
 • (reading) en_desc [CE-DICT]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
truly
 • อย่างแท้จริง: โดยแท้จริง [Lex2]
 • อย่างถูกต้อง: อย่างแม่นยำ [Lex2]
 • (ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี. ###S. actually [Hope]
 • (adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง [Nontri]
 • /T R UW1 L IY0/ [CMU]
 • (a) /tr'uːliː/ [OALD]
express
 • การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์)[Lex2]
 • ชัดเจน: ชัดแจ้ง, เด่นชัด [Lex2]
 • ด่วน (พาหนะขนส่ง, ไปรษณีย์): เร็วเป็นพิเศษ [Lex2]
 • รถด่วน: รถไฟด่วน, รถโดยสารด่วน [Lex2]
 • ส่งไปรษณีย์แบบด่วน: ส่งจดหมายด่วน [Lex2]
 • แสดงออก (ทางความคิดหรือความรู้สึก) โดยใช้คำพูด: พูดออกมา [Lex2]
 • อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์): อย่างเร็วเป็นพิเศษ [Lex2]
 • (อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ [Hope]
 • (adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ [Nontri]
 • (n) รถด่วน,การส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิเศษ [Nontri]
 • (vt) บีบ,คั้น,แสดง,บอก,ส่งด่วน [Nontri]
 • /IH0 K S P R EH1 S/ [CMU]
 • (v) /'ɪkspr'ɛs/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
joy
 • ความสุขสันต์: ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ [Lex2]
 • สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข[Lex2]
 • ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ\n [LongdoEN]
 • (จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ ###S. ecstasy [Hope]
 • (n) ความยินดี,ความปีติ,ความสนุกสนาน,ความรื่นเริง [Nontri]
 • /JH OY1/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɔɪ/ [OALD]
 • (v) /ʤ'ɔɪ/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
rekindling
 • /R IY0 K IH1 N D L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /rˌiːk'ɪndlɪŋ/ [OALD]
  [rekindle]
 • (vt) ก่อขึ้นใหม่,จุดไฟอีก,คุขึ้นอีก,ลุกไหม้อีก [Nontri]
 • /R IY0 K IH1 N D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /rˌiːk'ɪndl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
association
 • กลุ่ม: สมาคม [Lex2]
 • การเชื่อมติดกัน[Lex2]
 • การรวมกัน[Lex2]
 • ความคิดที่เชื่อมโยง: ความเห็นที่เชื่อมโยง [Lex2]
 • (อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์ ###S. fellowship, organization, link) [Hope]
 • (n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์ [Nontri]
 • /AH0 S OW2 S IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /AH0 S OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'əsˌɒusɪ'ɛɪʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top