ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Francisco ( F R AE0 N S IH1 S K OW0) made ( M EY1 D) a ( AH0) bunch ( B AH1 N CH) of ( AH1 V) major ( M EY1 JH ER0) cash ( K AE1 SH) deposits ( D AH0 P AA1 Z IH0 T S) into ( IH1 N T UW0) an ( AE1 N) account ( AH0 K AW1 N T).

 


  

 
Francisco
 • /F R AE0 N S IH1 S K OW0/ [CMU]
made
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ make[Lex2]
 • ซึ่งทำขึ้นมา: ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น [Lex2]
 • (เมด) adj. ซึ่งทำขึ้น,ประดิษฐ์ขึ้น v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ make ###S. invented [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ make [Nontri]
 • /M EY1 D/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪd/ [OALD]
  [make]
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
bunch
 • มัด[Lex2]
 • จับกันเป็นก้อน: รวมกันเป็นกลุ่ม [Lex2]
 • กลุ่ม: ดง, พวง, รวง, เครือ [Lex2]
 • หมู่คน: พวก, กลุ่ม [Lex2]
 • (บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง ###S. cluster [Hope]
 • (n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม [Nontri]
 • (vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง [Nontri]
 • /B AH1 N CH/ [CMU]
 • (v) /b'ʌntʃ/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
major
 • ส่วนใหญ่: ส่วนมาก [Lex2]
 • สำคัญมาก[Lex2]
 • (เม'เจอะ) n. พันตรี,ผู้บรรลุนิติภาวะ,วิชาเอกadj. ใหญ่,สำคัญ,ส่วนใหญ่,บรรลุนิติภาวะ vi. เรียนวิชาเอก ###S. larger,leading [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เขื่อง,ใหญ่,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก [Nontri]
 • (n) พันตรี,วิชาเอก,คนส่วนมาก,ผู้บรรลุนิติภาวะ [Nontri]
 • /M EY1 JH ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪʤər/ [OALD]
cash
 • เงินสด[Lex2]
 • รับหรือจ่ายเงิน[Lex2]
 • (แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก) ###SW. cashable adj. ดูcash ###S. curren [Hope]
 • (n) เงินสด,ธนบัตร [Nontri]
 • (vt) ขึ้นเงินสด,จ่ายเงินสด [Nontri]
 • /K AE1 SH/ [CMU]
 • (v) /k'æʃ/ [OALD]
deposits
 • /D AH0 P AA1 Z IH0 T S/ [CMU]
 • /D IH0 P AA1 Z AH0 T S/ [CMU]
 • (v) /d'ɪp'ɒzɪts/ [OALD]
  [deposit]
 • เก็บไว้ในที่ปลอดภัย[Lex2]
 • เงินฝาก[Lex2]
 • เงินมัดจำ: ค่ามัดจำ, เงินดาวน์ [Lex2]
 • ทับถม: สะสม [Lex2]
 • ฝากเงิน (ทางการธนาคาร): ฝากธนาคาร, สะสมเงิน [Lex2]
 • ฝากไว้: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้ [Lex2]
 • (ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝากไว้,ฝากเงิน,วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม,การฝาก,ที่เก็บเงินฝาก,เงินมัดจำ [Hope]
 • (n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน [Nontri]
 • (vt) ฝากเงิน,สะสม,วางลง,วางมัดจำ,วางไข่,กองไว้ [Nontri]
 • /D AH0 P AA1 Z IH0 T/ [CMU]
 • /D IH0 P AA1 Z AH0 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɪp'ɒzɪt/ [OALD]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • (in) /'ɪntə/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
account
 • การคำนวณ[Lex2]
 • การบรรยาย: การอธิบาย [Lex2]
 • ทำรายการบัญชี: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย [Lex2]
 • บัญชี: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี [Lex2]
 • บัญชีเงินฝาก: บัญชีธนาคาร [Lex2]
 • พิจารณา: ประเมินค่า [Lex2]
 • รายงาน: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว [Lex2]
 • (อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา ###S. description, narrative, consider, regard, rate) [Hope]
 • (n) บัญชี [Nontri]
 • (vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า [Nontri]
 • (vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้ [Nontri]
 • /AH0 K AW1 N T/ [CMU]
 • (v) /'ək'aunt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top