ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Cristal ( K R IH1 S T AH0 L) seems ( S IY1 M Z) to ( T UW1) have ( HH AE1 V) changed ( CH EY1 N JH D) its ( IH1 T S) logo ( L OW1 G OW0) and ( AH0 N D) spelling ( S P EH1 L IH0 NG).

 


  

 
Cristal
 • /K R IH1 S T AH0 L/ [CMU]
seems
 • /S IY1 M Z/ [CMU]
 • (v) /s'iːmz/ [OALD]
  [seem]
 • ที่ปรากฏ: ที่เห็น, ปรากฏอยู่ [Lex2]
 • ดูเหมือนว่า: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง [Lex2]
 • (ซีม) vi. ดูเหมือน,ดูคล้าย,ดูราวกับ,ดูท่าทาง,ปรากฎเป็น,ประหนึ่ง ###S. look,manifest [Hope]
 • (vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย [Nontri]
 • /S IY1 M/ [CMU]
 • (v) /s'iːm/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
changed
 • ที่เปลี่ยนแปลง[Lex2]
 • /CH EY1 N JH D/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɛɪnʤd/ [OALD]
  [change]
 • การต่อรถ (หรือรถไฟ)[Lex2]
 • การแทนที่[Lex2]
 • ของแปลกใหม่[Lex2]
 • ความเปลี่ยนแปลง: ความผันแปร [Lex2]
 • เงินทอน[Lex2]
 • เงินย่อย (ที่แลกมา)[Lex2]
 • ต่อรถ (หรือรถไฟ)[Lex2]
 • ทำให้แตกต่าง[Lex2]
 • เปลี่ยน[Lex2]
 • เปลี่ยนความเร็ว[Lex2]
 • เปลี่ยนเสื้อ[Lex2]
 • แลกเงินย่อย[Lex2]
 • แลกเปลี่ยน: แลก [Lex2]
 • แลกเปลี่ยนเงินตรา[Lex2]
 • เศษสตางค์[Lex2]
 • สิ่งทดแทน[Lex2]
 • (เชนจฺ) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนใหม่,เงินปลีก,เงินทอน,สถานที่ซื้อขาย,สิ่งที่ถูกเปลี่ยน ###S. alter,replace [Hope]
 • (n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน [Nontri]
 • (vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง [Nontri]
 • /CH EY1 N JH/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɛɪnʤ/ [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (j) /'ɪts/ [OALD]
logo
 • โลโก้ (คำย่อของ logotype): เครื่องหมาย [Lex2]
 • n. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language) [Hope]
 • /L OW1 G OW0/ [CMU]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
spelling
 • การสะกดคำ[Lex2]
 • (สเพล'ลิง) n. การสะกดคำ,การสะกดอักษร,ตัวสะกด,อักษรสะกด. ###S. orthography [Hope]
 • (n) การสะกดคำ,การสะกดการันต์,ตัวสะกด [Nontri]
 • /S P EH1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /sp'ɛlɪŋ/ [OALD]
  [spell]
 • มนตร์คาถา: เสน่ห์ [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวร, ระยะ, ช่วง [Lex2]
 • อ่านสะกดคำ[Lex2]
 • (สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง [Hope]
 • (n) เสน่ห์,ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร์,คาถา,คำสาป [Nontri]
 • (vt) ทำแทน,สะกดตัว,อ่านว่า,แปลว่า [Nontri]
 • /S P EH1 L/ [CMU]
 • (v) /sp'ɛl/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top