ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Apparently ( AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0) Mariana's quite ( K W AY1 T) taken to ( T EY1 K AH0 N T UW1) Cheshire ( CH EH1 SH ER0) and ( AH0 N D) her ( HH ER1) big ( B IH1 G) house ( HH AW1 S) and ( AH0 N D) her ( HH ER1) choice ( CH OY1 S) of ( AH1 V) carriages ( K AE1 R IH0 JH IH0 Z) and ( AH0 N D) all ( AO1 L) the ( DH AH0) finery ( F AY1 N ER0 IY0) money ( M AH1 N IY0) can ( K AE1 N) buy ( B AY1).

 


  

 
Apparently
 • ชัดเจน: ชัดแจ้ง [Lex2]
 • /AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • (a) /'əp'ærəntliː/ [OALD]
quite
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • ค่อนข้างจะ[Lex2]
 • อย่างแท้จริง[Lex2]
 • (ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย ###S. entirely [Hope]
 • (adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น [Nontri]
 • /K W AY1 T/ [CMU]
 • (a) /kw'aɪt/ [OALD]
taken to
  [take to]
 • นำไปยัง: พาไปยัง [Lex2]
Cheshire
 • /CH EH1 SH ER0/ [CMU]
 • (n) /tʃ'ɛʃər/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
her
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย [LongdoDE]
 • (เฮอร์) pron. เธอ,หล่อน,เขา,ของเธอ [Hope]
 • (adj) ของเธอ,ของหล่อน [Nontri]
 • (pro) เธอ,หล่อน [Nontri]
 • /HH ER1/ [CMU]
 • (j) /hɜːʳr/ [OALD]
big
 • ใหญ่: ยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • มีความสำคัญหรือมีอิทธิพล[Lex2]
 • ขี้คุย: ขี้โม้ [Lex2]
 • มีชื่อ: ขึ้นชื่อ [Lex2]
 • เติบโตแล้ว: เป็นผู้ใหญ่ [Lex2]
 • มีพลังมาก: ทรงพลัง, มีอำนาจสูง [Lex2]
 • ใจกว้าง: ใจดี [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ[Lex2]
 • (บิก) adj. ใหญ่,ร่างใหญ่,มาก ###SW. biggish adj. ใหญ่,ร่างใหญ่,มาก bigness n. ความใหญ่ ###S. large ###A. small -Conf. size,large,great [Hope]
 • (adj) ใหญ่,เต้ย,เขื่อง,มาก,สำคัญ [Nontri]
 • /B IH1 G/ [CMU]
 • (j) /b'ɪg/ [OALD]
house
 • คนดูในโรงภาพยนตร์[Lex2]
 • ครอบครัว: ตระกูล [Lex2]
 • จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่: ให้ที่อยู่, มีซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน [Lex2]
 • บ้าน: ที่อยู่ [Lex2]
 • สภา[Lex2]
 • (n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน ###S. dwelling [Hope]
 • (n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา [Nontri]
 • (vt) เอาไว้ในบ้าน,ให้ที่พัก,บรรจุ,ซ่อนไว้ [Nontri]
 • /HH AW1 S/ [CMU]
 • (n) /h'aus/ [OALD]
 • (v) /h'auz/ [OALD]
choice
 • การเลือก[Lex2]
 • ทางเลือก: ตัวเลือก [Lex2]
 • ที่มีคุณภาพดี: ชั้นดี, ชั้นเยี่ยม [Lex2]
 • ส่วนที่ดีที่สุด: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด [Lex2]
 • สิ่งที่ถูกเลือก: ผู้ที่ถูกเลือก [Lex2]
 • ดีเยี่ยม[Lex2]
 • (ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก ###SW. choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ) [Hope]
 • (n) สิ่งที่เลือก,ทางเลือก,โอกาสในการเลือก [Nontri]
 • /CH OY1 S/ [CMU]
 • (n) /tʃ'ɔɪs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
carriages
 • /K AE1 R IH0 JH IH0 Z/ [CMU]
 • /K EH1 R AH0 JH AH0 Z/ [CMU]
 • (n) /k'ærɪʤɪz/ [OALD]
  [carriage]
 • การขนส่ง[Lex2]
 • ค่าขนส่ง[Lex2]
 • ตู้โดยสารรถไฟ[Lex2]
 • ท่าทาง: อากัปกิริยา [Lex2]
 • รถเข็นเด็ก[Lex2]
 • รถม้า[Lex2]
 • (แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร ###S. cart [Hope]
 • (n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง [Nontri]
 • /K AE1 R IH0 JH/ [CMU]
 • /K EH1 R AH0 JH/ [CMU]
 • (n) /k'ærɪʤ/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
finery
 • เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา[Lex2]
 • เตาหลอมเหล็ก[Lex2]
 • (ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron) [Hope]
 • (n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับประดา [Nontri]
 • /F AY1 N ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) /f'aɪnəriː/ [OALD]
money
 • เงิน: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ทรัพย์สิน: ทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • (มัน'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน ###SW. moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies [Hope]
 • (n) เงิน,ธนบัตร,ทรัพย์สิน [Nontri]
 • /M AH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) /m'ʌniː/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
buy
 • ซื้อ[Lex2]
 • การซื้อ: การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน [Lex2]
 • (บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ ###S. procure -Conf. spend [Hope]
 • (vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ) [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (v) /b'aɪ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top