ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zahn

Z AE1 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zahn-, *zahn*
CMU English Pronouncing Dictionary
ZAHN    Z AE1 N
ZAHNER    Z AA1 N ER0
ZAHNOW    Z AA1 N OW0
ZAHNISER    Z AA1 N AY0 Z ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zahn(n) |der, pl. Zähne| ฟัน
Zahnwurzel(n) |die, pl. Zahnwurzeln| รากฟัน
Milchzahn(n) |der, pl. Milchzähne| ฟันน้ำนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zahnradpumpe {f}gear pump [Add to Longdo]
Zahn {m} | Zähne {pl} | seine Zähne putzen | einen Zahn ziehen | in den Zähnen herumstochern | jdm. auf den Zahn fühlentooth | teeth | to brush one's teeth | to pull a tooth | to pick the teeth | to grill someone [Add to Longdo]
Zahn {m} [techn.] | Zähne {pl}sprocket | sprockets [Add to Longdo]
Zahn...periodontal [Add to Longdo]
Zahnarzthelferin {f}dental assistant; dental nurse [Add to Longdo]
Zahnarztpraxis {f}dental practice [Add to Longdo]
Zahnbürste {f} | Zahnbürsten {pl}tooth-brush; toothbrush | toothbrushes [Add to Longdo]
Zahnersatz {m}dentures [Add to Longdo]
Zahnfleisch {n} [anat.]gum; gums [Add to Longdo]
Zahngrund {m}tooth depth [Add to Longdo]
Zahnkranz {m} | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim [Add to Longdo]
Zahnkranz {m} (am Fahrrad)sprocket; sprocket wheel [Add to Longdo]
Zahnkranzritzel {n}gear rim pinion [Add to Longdo]
Zahnkrone {f}; Krone {f}crown [Add to Longdo]
Zahnkupplung {f} [techn.]gear coupling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[は, ha] Zahn [Add to Longdo]
歯医者[はいしゃ, haisha] Zahnarzt, Dentist [Add to Longdo]
歯磨き[はみがき, hamigaki] Zahnpasta [Add to Longdo]
歯科医[しかい, shikai] Zahnarzt [Add to Longdo]
歯茎[はぐき, haguki] Zahnfleisch [Add to Longdo]
歯車[はぐるま, haguruma] Zahnrad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zahn /tsaːn/ 
   notch; periodontal; sprocket; tooth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top