ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

youths

Y UW1 DH Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -youths-, *youths*, youth
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Youths' periodicalsวารสารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Youths' writings, Americanงานเขียนของเยาวชนอเมริกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So many beautiful youths were destroyed by his pitch black heart!หนุ่มหล่อมากมาย ถูกทำลายด้วยความใจแข็ง! Formula 17 (2004)
Though many youths were warned still they could not resist.คนหนุ่มหลาย ๆ คนมักจะถูกเตือนไว้ พวกเขาก็ยังคงไม่ระวัง Formula 17 (2004)
That ain't even police at the wheel, that's youths in there.บนรถไม่ใช่ตำรวจ นั่นมันพวกวัยรุ่น Attack the Block (2011)
20 youths from South Korea were shot dead by friendly fire, right in front of my eyes.คนหนุ่มของเกาหลี 20 คน ถูกฝ่ายเดียวกันยิงตาย ต่อหน้าต่อตาของผม City Hunter (2011)
Youths obviously require immediate care.เด็กหนุ่มพวกนี้เห็นได้ชัดว่าต้องการ การดูแลอย่างเร่งด่วน Hello, Cruel World (2011)
Because Caleb initially reported that two youths got into a shoving match with Ryan, pushed him onto the tracks.เพราะเคเล็บให้ปากคำว่า มีเด็กสองคนมาหาเรื่องไรอัน แล้วผลักเขาตกลงบนรางรถไฟ 2 Pi R (2013)
Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall.แม้เยาวชนเติบโตเหนื่อยและเบื่อ หน่าย และชายหนุ่มสะดุดและล้มลง Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
youthsA group of youths attacked the old man.
youthsHe is high in favor with the youths.
youthsUniforms deprive youths of an important choice: what to wear.

CMU English Pronouncing Dictionary
YOUTHS Y UW1 DH Z
YOUTHS Y UW1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
youths (n) jˈuːðz (y uu1 dh z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Youth \Youth\ ([=u]th), n.; pl. {Youths} ([=u]ths; 264) or
   collectively {Youth}. [OE. youthe, youh[thorn]e,
   [yogh]uhe[eth]e, [yogh]uwe[eth]e, [yogh]eo[yogh]e[eth]e, AS.
   geogu[eth], geogo[eth]; akin to OS. jugu[eth], D. jeugd, OHG.
   jugund, G. jugend, Goth. junda. [root]281. See {Young}.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being young; youthfulness;
    juvenility. "In my flower of youth." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Such as in his face
       Youth smiled celestial.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The part of life that succeeds to childhood; the period of
    existence preceding maturity or age; the whole early part
    of life, from childhood, or, sometimes, from infancy, to
    manhood.
    [1913 Webster]
 
       He wondered that your lordship
       Would suffer him to spend his youth at home. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those who pass their youth in vice are justly
       condemned to spend their age in folly. --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   3. A young person; especially, a young man.
    [1913 Webster]
 
       Seven youths from Athens yearly sent. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Young persons, collectively.
    [1913 Webster]
 
       It is fit to read the best authors to youth first.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top