ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

you&#039*re filthy. you talk filth.

Y UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you'*re f [...] u talk filth.-, *you'*re f [...] u talk filth.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
young brotheryounger brother
young sister(n) younger sister

English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, Syn. Calm down!
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
your(det) ของคุณ, See also: ของท่าน, ของพวกท่าน
young(adj) เยาว์วัย, See also: อ่อนวัย, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่โตเต็มที่, อายุยังน้อย
young(adj) ระยะแรกเริ่ม, See also: เพิ่งเริ่มต้น
young(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: คนที่มีอายุน้อย
young(n) ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)
yours(pron) ของคุณ, See also: ของท่าน, สิ่งที่เป็นของคุณ, สิ่งที่เป็นของท่าน
youth(n) วัยหนุ่มสาว, See also: วัยหนุ่ม, วัยสาว
youth(n) เด็กหนุ่มสาว, See also: วัยรุ่น
youth(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: เยาวชน
youth(n) ความเป็นหนุ่มสาว, See also: พลังหนุ่มสาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
you(ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน
you'd(ยูดฺ) abbr. you had,you would
you'll(ยูลฺ) abbr. you will,you shall
you're(ยัวร์) abbr. you are
you've(ยูว) abbr. you have
you-all(ยูออล') pron. ท่าน,คุณ
young(ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
young brothern. น้องชาย
young mann. คนหนุ่ม,ชายคู่รัก,ชายคู่หมั้น
young onen. สัตว์,สัตว์ยังมีอายุน้อย,เจ้าหนุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
you(pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ
young(adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด
young(n) ลูก,เด็กหนุ่มสาว,ผู้เยาว์
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว,สัตว์อ่อน,ต้นไม้อ่อน,มือใหม่,ผู้หัดใหม่
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์
younker(n) คนหนุ่มสาว,ลูกผู้ดี,คนหนุ่ม,ขุนนางหนุ่ม
your(adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ
yours(pro) สิ่งของของท่าน,สิ่งของของคุณ
yourself(pro) ตัวท่านเอง,ตัวคุณเอง
yourselves(pro pl ของ) yourself

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
young personเยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young plantไม้พันธุ์, กล้าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young populationประชากรเยาว์วัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young streamธารปฐมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Young's modulusมอดุลัสของยัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
youngingเยาว์วัยลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
youthวัยหนุ่มสาว, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
youthวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
youthful offendersผู้กระทำความผิดวัยรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young adultsวัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
young riveryoung river, แม่น้ำใหม่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Young womenเยาวสตรี [TU Subject Heading]
Young' s modulusมอดุลัสของยัง, อัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว วัสดุชนิดหนึ่ง ๆ จะมีมอดุลัสของยังคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Younglingผู้หัดใหม่, มือใหม่ [การบัญชี]
Youth and violenceเยาวชนกับความรุนแรง [TU Subject Heading]
Youth centersศูนย์เยาวชน [TU Subject Heading]
Youth hostelsบ้านพักเยาวชน [TU Subject Heading]
Youth in mass mediaเยาวชนในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
you(adj) คุณ
you always seem to duckyou always seem to duck
you bet(colloq) แน่นอน
you can say it again(phrase) พูดอีกก็ถูกอีก
You rock!คุณสุดยอดมาก!
You're close(phrase) (ที่คุณพูดนั้น) ใกล้เคียง
young sisteryounger sister
yours sincerelyด้วยความจริงใจ, See also: yours truly, Syn. sincerely yours

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were?What? The Great Jang-Geum (2003)
You do?มีเรอะ An Inconvenient Lie (2007)
You don't.ไม่ The Brave One (2007)
Tell you what.คืองี้นะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
You can scrub in.เธอ scrub in ได้ Here Comes the Flood (2008)
You sure?คุณแน่ใจเหรอ Never Been Marcused (2008)
You don't.ใช่ เลย Chuck in Real Life (2008)
Are you sure?แน่ใจนะ? Rising Malevolence (2008)
You can have mine.เอาของฉันไปเลย Crime Doesn't Pay (2009)
You do.คุณอยู่ Ourselves Alone (2009)
- Are you sure?คุณแน่ใจ? Haunted (2009)
But you are.แต่เธอชอบ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
you$100 will cover all your expenses for the trip.
you2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
you3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
you3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
youA 10% tax will be withheld from the payment to you.
youA bicycle will rust if you leave it in the rain.
youAbide by your promise.
youAbout all, take care of yourself.
youAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
youAbove all, be careful about what you eat and drink.
youAbove all, be true to yourself.
youAbove all, take care of yourself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเขย(n) younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai Definition: สามีของน้องสาว
ขอแสดงความนับถือ(v) Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ
สุดท้อง(adj) youngest
ไอ้(pron) you
วัยหนุ่มสาว(n) youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
รุ่นหลัง(adj) next generation, See also: young generation, Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน, Ant. รุ่นก่อน, Example: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
ลื้อ(pron) you, Syn. คุณ, มึง, ท่าน, เอ็ง, แก, Ant. อั๊ว, Example: กล้องที่ลื้อใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร ถ่ายดีไหม, Thai Definition: สรรพนามที่ 2 ใช้เมื่อพูดกับผู้เสมอกันหรือผู้น้อย, Notes: (จีน)
อนุชา(n) brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai Definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นงเยาว์(n) beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามวัยน้อย
สุดท้อง(adj) youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai Definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [m]
ไอ้ถ่อย[ai thǿi] (x) EN: you shit !
ไอ้เวร[aiwēn] (n) EN: bastard ; You bastard !  FR: démon [m]
อนุชา[anuchā] (n) EN: younger brother of a prince ; younger brother
เอาอย่างไร[ao yāngrai] (x) EN: what do you want ? ; what's the answer ?
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบมะขามอ่อน[bai makhām øn] (n, exp) EN: young tamarind leaves
บัดสี[batsī] (xp) EN: for shame ! ; shame on you !

CMU English Pronouncing Dictionary
YOU Y UW1
YOUR Y UH1 R
YOUN Y AH1 N
YOUR Y AO1 R
YOUS Y UW1 S
YOURS Y UH1 R Z
YOUNT Y AW1 N T
YOU'D Y UH1 D
YOU'D Y UW1 D
YOURI Y UH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
you (prp) juː (y uu)
your (j) jˈɔːr (y oo1 r)
you'd (v) juːd (y uu d)
young (n) jˈʌŋ (y uh1 ng)
yours (j) jɔːz (y oo z)
youth (n) jˈuːθ (y uu1 th)
you'll (v) juːl (y uu l)
you're (v) juəʳr (y u@ r)
you've (v) juːv (y uu v)
youths (n) jˈuːðz (y uu1 dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be, #8 [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] you, #9 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] (once) again; also; both... and...; again, #60 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb), #134 [Add to Longdo]
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because, #197 [Add to Longdo]
你们[nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙, / ] you (plural), #210 [Add to Longdo]
有关[yǒu guān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ, / ] to have sth to do with; to relate to; related to; to concern; concerning, #255 [Add to Longdo]
有些[yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; somewhat, #401 [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] young, #464 [Add to Longdo]
[nín, ㄋㄧㄣˊ, ] you (formal), #488 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
幼稚園[ようちえん, youchien] (n) โรงเรียนอนุบาล
洋服[ようふく, youfuku] (n) เสื้อผ้า (ทั่วไปที่ไม่ใชกิโมโน)
用意[ようい, youi] เตรียมไว้
用事[ようじ, youji] (n) กิจ, ธุระ, สิ่งที่ต้องทำ
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง
八日[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
容量[ようりょう, youryou] (n) ความจุ
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よう, you] (n, adj) พระอาทิตย์, แสงแดด
洋館[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป
要項[ようこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
用語[ようご, yougo] (n) ศัพท์เฉพาะ
葉酸[ようさん, yousan] (n) กรดโฟลิก, See also: R. folic acid
様式[ようしき, youshiki] รูปแบบ
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] สถานที่เพาะเลี้ยง
溶接機[ようせつき, yousetsuki] (n) ตู้เชื่อม
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม
用船[ようせん, yousen] การเช่าเรือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] TH: เมา  EN: to get drunk
酔う[よう, you] TH: มึนเมา  EN: to become intoxicated
あなた[あなた, anata] TH: คุณ  EN: you
曜日[ようび, youbi] TH: วัน(ในสัปดาห์)  EN: day of the week
洋式[ようしき, youshiki] TH: แบบตะวันตก  EN: Western style
要旨[ようし, youshi] TH: บทคัดย่อ  EN: gist
要旨[ようし, youshi] TH: ประเด็นสำคัญ  EN: essentials
要旨[ようし, youshi] TH: บทสรุป  EN: summary
用地[ようち, youchi] TH: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Youngster {m}youngster [Add to Longdo]
bekanntlich; dochyou know ... [Add to Longdo]
du {ppron} (deiner; dir; dich) | du bist | du wirst; du kannst | duyou | you are; you're | you'll | thou [obs.] [Add to Longdo]
ihr {ppron; pl} (euer; euch; euch) | ihr seidyou | you are; you're [Add to Longdo]
Bitte nicht rauchen!You are requested not to smoke! [Add to Longdo]
Da sind Sie auf dem Holzweg, wenn ... [übtr.]You have another think coming if ... [Add to Longdo]
Daran ließ sich nichts zweifeln.You couldn't doubt it. [Add to Longdo]
Darauf kannst du Gift nehmen!You can bet your life on it! [Add to Longdo]
Das dürfen Sie nie vergessen.You must never forget that. [Add to Longdo]
Das hättest du sehen sollen!You should have seen it! [Add to Longdo]
Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst!You must be kidding! [Add to Longdo]
Das kann nicht dein Ernst sein!You can't be serious! [Add to Longdo]
Das meinst du doch nicht ernst!You can't be serious! [Add to Longdo]
Das muss der Chef bewilligen.You have to get the boss to okay it. [Add to Longdo]
Das musst du mit berücksichtigen.You must take that into account too. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] FORM, AUSSEHEN, INHALT [Add to Longdo]
容器[ようき, youki] Gefaess, Behaelter [Add to Longdo]
容姿[ようし, youshi] Gestalt, Figur [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] leicht, einfach [Add to Longdo]
容疑者[ようぎしゃ, yougisha] verdaechtige_Person [Add to Longdo]
容赦[ようしゃ, yousha] Verzeihung, Vergebung, Mitleid [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
幼児[ようじ, youji] Kleinkind [Add to Longdo]
幼少[ようしょう, youshou] Kindheit [Add to Longdo]
幼稚園[ようちえん, youchien] Kindergarten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top