ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrecker

R EH1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrecker-, *wrecker*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrecker(n) ผู้ทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย, ผู้ทำให้พังพินาศ, สิ่งที่ทำให้พังพินาศ, ผู้กู้เรือ, รถกู้ภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
wrecker(n) ผู้ทำลาย, คนรื้อถอน, คนกู้เรือ, รถกู้ภัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are my chances of getting a wrecker on the radio out here?ขอฉันเริ่มจากวิทยุนั่นเหรอ Silent Night (2011)
Must have been awkward for her, sleeping in the same house with the home wrecker who bore his child.มันจะต้องน่ารังเกียจสำหรับเธอแน่ ที่จะต้องนอนอยู่ในบ้านหลังเดิม กับคนที่ชอบแย่งแฟนคนอื่น ที่ระอาลูกของเขาด้วยซ้ำ Penance (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทำลาย(n) destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRECKER R EH1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrecker (n) rˈɛkər (r e1 k @ r)
wreckers (n) rˈɛkəz (r e1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] wrecker; saboteur [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strandräuber { m } | Strandräuber { pl }wrecker | wreckers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrecker \Wreck"er\, n.
   1. One who causes a wreck, as by false lights, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. One who searches fro, or works upon, the wrecks of
    vessels, etc. Specifically:
    (a) One who visits a wreck for the purpose of plunder.
    (b) One who is employed in saving property or lives from a
      wrecked vessel, or in saving the vessel; as, the
      wreckers of Key West.
      [1913 Webster]
 
   3. A vessel employed by wreckers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrecker
   n 1: someone who demolishes or dismantles buildings as a job
   2: someone who commits sabotage or deliberately causes wrecks
     [syn: {saboteur}, {wrecker}, {diversionist}]
   3: a truck equipped to hoist and pull wrecked cars (or to remove
     cars from no-parking zones) [syn: {tow truck}, {tow car},
     {wrecker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top