ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

traffic circle

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traffic circle-, *traffic circle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
traffic circle[N] วงเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet me at the traffic circle where Road 5 and East Road connect.ไปเจอฉันที่วงเวียน ตรงที่ถนนสายห้ากับตะวันออกบรรจบกัน Judgment Day (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเวียน[N] roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place   FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)
วงเวียน[n. exp.] (wongwīen lek) EN: small traffic circle   FR: petit rond-point
วงเวียน[n. exp.] (wongwīen yai) EN: large traffic circle   FR: grand rond-point [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロータリー[, ro-tari-] (n) (1) rotary; roundabout; traffic circle; (adj-f) (2) rotary; rotating; (P) [Add to Longdo]
円形交差点[えんけいこうさてん, enkeikousaten] (n) roundabout; traffic circle; rotary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 traffic circle
   n 1: a road junction at which traffic streams circularly around
      a central island; "the accident blocked all traffic at the
      rotary" [syn: {traffic circle}, {circle}, {rotary},
      {roundabout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top